Du är här

Minskad byråkrati gör ett växande Stockholms län redo för framtiden

Stockholm är Europas snabbast växande storstadsregion. Hit flyttar människor för jobb, studier eller kanske för kärleken. Det kräver att våra politiker förmår göra rätt, men ibland också tuffa, prioriteringar. Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting, berättar om sitt arbete för att rusta Stockholms län för framtiden. 

När jag för ungefär ett halvår sedan fick frågan om att leda Stockholms läns landsting svarade jag ja direkt. Att leda landstinget är ett oerhört meningsfullt och spännande uppdrag med viktiga frågor som berör alla oss som bor och verkar i Stockholmsregionen. För mig handlar uppdraget om att förbättra och utveckla sjukvården så att vi får rätt vård, på rätt plats och i tid med hög kvalitet och så stort inflytande och så stor valfrihet som möjligt för patienten. Det handlar också om att rusta och knyta ihop vår växande region – och allas våra livspussel - med en kapacitetsstark och trygg kollektivtrafik.
 
Stockholm är Europas snabbast växande storstadsregion. Hit flyttar människor för jobb, studier eller kanske för kärleken. Här föds rekordmånga barn varje år. I vårt län lever också allt fler allt längre. Det tycker jag är fantastiskt. Stockholmsregionen ska vara ett tryggt län för alla oss som bor, jobbar och lever här. Det kräver att vi politiker förmår göra rätt, men ibland också tuffa, prioriteringar.
 
Vi stockholmare har mycket att vara stolta över när det gäller både sjukvården och kollektivtrafiken. Vi har Sveriges kortaste köer till specialistsjukvården och en rekordhög nöjdhet i kollektivtrafiken. Inom både sjukvården och kollektivtrafiken gör vi också historiska investeringar och ny– eller ombyggnationer. Nya Karolinska Sjukhuset i Solna och gula linjen från Odenplan, genom Hagalund och till Arenastaden är två exempel. Hos oss samlas landets, och världens, spetskompetens och Hagastaden utgör ett nav för forskning, akademi och näringsliv i Sverige.
 
Samtidigt har vi flera utmaningar.
 
Regionen växer, konjunkturen normaliseras och utjämningsskatten ökar kraftigt. I våra verksamheter ser vi att trycket på våra akutsjukhus är högt, ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare – framförallt sjuksköterskor – till våra dygnet-runt-verksamheter och varannan kvinna känner sig otrygg i tunnelbanan på kvällar och nätter. Det här kräver handlingskraft. 
 
Den 14 juni antog landstingsfullmäktige Alliansens budget för 2018. Det är Alliansens 12:e budget, men min första. Det är en budget för en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. I budgeten gör vi tydliga prioriteringar. En av dem är att vi nästa år kommer frigöra en halv miljard från minskad byråkrati och färre konsulter, för att kunna lägga mer pengar på det som är viktigast; en köfri och valfri sjukvård med primärvården som trygg bas och en kapacitetsstark samt trygg kollektivtrafik.
 
Med de prioriteringar som görs i budgeten är vår ambition att möta det jag beskriver ovan – en storstadsregion med goda möjligheter och förutsättningar, men också stora utmaningar. Mitt löfte till alla skattebetalare i Stockholmsregionen är att använda varje skattekrona efter bästa förnuft göra allt jag kan för att rusta vårt växande län för framtiden. Det här är ett arbete som jag ser fram emot att fortsätta leda.
Irene Svenonius (M) Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting. Suttit i styrelsen för Stockholm Science City Foundation mellan 2008-2014
Irene Svenonius (M)
Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting. Suttit i styrelsen för Stockholm Science City Foundation mellan 2008-2014