Du är här

Mot en nationell process för implementering av digitala produkter och tjänster i hälso- och sjukvården

Brittiska NHS (National Health Service) satsar aktivt på den digitala revolutionen för att göra det möjligt för patienter och vårdpersonal att dra nytta av produkter och tjänster som utvecklas. Deras arbetssätt mot en nationell process kan vara en bra modell för oss att följa i Sverige.

Stockholm Science City, UppsalaBIO, Region Norrbotten och SKL samarbetar under 2017-2019 i ett projekt för att ta fram en gemensam process för validering och ett stöd för implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. I februari 2018 besökte projektteamet brittiska NHS.

Läs hela artikeln från besöket här >>