Du är här

MSD har högt ställda förväntningar på Hagastaden

För MSD är innovation vägen till framgång – att hitta nya möjligheter att bota, lindra och förebygga sjukdom. Förra året investerade vi 7,5 miljarder dollar (c:a 50 miljarder kronor) i forskning och utveckling. Det är förklaringen till att satsningen på ett life science-kluster i närheten till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna fungerat som en magnet för oss.  

Vi tog tidigt beslutet att flytta vår verksamhet till Hagastaden eftersom vi vill vara med från början. Samtidigt hoppas vi att många andra verksamheter ska känna likadant för när många olika verksamheter samlas på en liten yta ökar kreativiteten och dynamiken. De stora svenska framgångarna inom life science på 70- och 80-talen var resultatet av ett nära samarbete mellan vård, universitet och olika företag och entreprenörer. Under senare år har vi tyvärr haft lite av en beröringsskräck oss emellan. Den hoppas vi kunna övervinna med förhoppningen att den kreativa miljön ska bidra till att utveckla nya samarbeten och nya möjligheter att bidra till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Eller med andra ord - att åter tillsammans kunna arbeta för att förbättra vården för patienterna.
 
För MSD är det inte enbart en flytt av ett kontor utan någonting betydligt större, det är en tydlig symbolhandling att vi flyttar, vi vill signalera att vi vill arbeta på ett nytt sätt där samarbete är ett honnörsord. Vi har i grunden ändrat vår affärsmodell och övergett den tidigare produktfokuseringen för att istället fokusera på att identifiera lösningar för våra kunder. De frågor vi arbetar med är bland andra; Hur kan ett långsiktigt samarbete med vården se ut? Är det möjligt med gemensamma mål på ökad hälsa? Kan vi tillsammans skapa en modell för uppföljning för att på sikt kunna förutsäga för vilka patienter en viss behandling fungerar bäst, hur kostnadseffektiv den är i olika grupper, hur patientstödet ska utformas för ökad följsamhet, och givetvis för vilka en viss behandling inte fungerar? 
 
Sverige har under lång tid varit ett land dit vi förlagt en relativt stor andel av vår forskning, förra året var faktiskt var fjärde patient i en klinisk läkemedelsprövning med i en prövning av ett MSD-läkemedel! Kliniska prövningar kommer att vara viktiga också i framtiden men den framväxande registerforskningen tilldrar sig allt mer intresse internationellt.  Det är ett område där vi i Sverige ligger mycket långt framme, både inom vården och inom forskningen. Att vi som land har en hög IT-mognad och att vi har ett världsledande IT-kluster så nära som i Kista gör att vi ser stora möjligheter för Sverige att ta en ledarroll, och då vill vi vara med.
Ulf Janzon
Policy & Communications Director MSD