Du är här

MSD: Viktigt att vara del av ett ledande life science-kluster

Hagastaden växer så det knakar. Snart etablerar sig det globala läkemedelsföretaget MSD här. De ser stora fördelar med att bli en del av den nya stadsdelen. 
– Det är ett strategiskt långsiktigt val, säger Jacob Tellgren, VD, MSD.
Den 11 november höll Företagsgruppen i Hagastaden sitt höstmöte för att informera om det pågående arbetet i Hagastaden. I november invigs Norra länken och byggandet av det andra kontors- och handelshuset - Isotopen - vid Torsplan, har inletts under hösten. Det pågår även förberedande arbeten i grundläggningen av huset för den tunnelbaneuppgång som kommer att finnas i entrén vid Torsplan. 
 
Fastighetsägaren Oscar Properties planerar under våren 2015 att inleda sitt arbete med att bygga det första av de två höga hus som ska byggas vi Torsplan. Norra Tornen, som tidigare har gått under kvartersbenämningen Helix och Innovationen, beräknas stå klara för inflyttning 2017 respektive 2018.
 
I mars nästa år etablerar MSD hela sin svenska verksamhet med hela 170 medarbetare i befintliga lokaler på Gävlegatan.
 
– Det är ett aktivt och strategiskt långsiktigt val att flytta till Hagastaden och in i ett life science kluster, det har varit den stora drivkraften, säger Jacob Tellgren, VD, MSD.
 
Jacob Tellgren menar också att det är viktigt med närheten till Nya Karolinska Solna (NKS), ett av världens mest moderna sjukhus, och Karolinska Institutet (KI). Redan nu ser man resultat av den kommande flytten, i oktober offentliggjordes ett samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och MSD, ett Letter of Intent, med målet att inom de närmaste månaderna förhandla fram ett långsiktigt övergripande ramavtal för samarbete.