Närmare samarbete med Oslo och Köpenhamn

I februari 2023 signerade Stiftelsen ett MoU (Memorandum of understanding) med Oslo Science City och Copenhagen Science City. Detta ger oss möjlighet till ett djupare samarbete och kunskapsutbyte.

Foto av Christine Wergeland SørbyeChristine Wergeland Sørbye

På bilden ovan: Louise Bang Jespersen (Danmarks ambassadör till Norge) , Ylva Williams (vd Stockholm Science City), Rina Mariann Hansen (Byråd for næring og eierskap i Oslo), Svein Stølen (rektor vid Universitetet i Oslo) och Christine Wergeland Sørbye (adm.dir. Oslo Science City).

Nedan är en intervju med Christine Wergeland Sørbye, Administrerende direktør för Oslo Science City.

Berätta om Oslo Science City.

– Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt, og skal legge til rette for at kunnskap tas i bruk for å utvikle løsninger på sentrale samfunnsutfordringer og å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser. Dette gjør vi ved å legge til rette for fremragende forskning, næringsutvikling og en områdeutvikling som gir mulighet for at kunnskapsbasert næringsliv kan etablere seg i nærheten av forskningsinstitusjonene. 

Oslo Science City er plassert i Norges mest kunnskapstette område, like utenfor Oslo sentrum. Her finner du mer enn 7500 forskere, 30 000 studenter og 300 oppstartsbedrifter. Blant medlemmene våre er Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og flere ledende forskningsinstitutter. Vi har fire faglige gravitasjonsfelt som er valgt ut fordi vi blant medlemmene våre har fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå innen disse: 

 • Helse og livsvitenskap 
 • Klima, energi og miljø
 • Demokrati og inkludering  
 • Digitalisering og beregningsvitenskap 

Vilka fördelar ser ni med att stärka samarbetet mellan de tre skandinaviska innovationsdistrikten? 

– De skandinaviske landene har en rik tradisjon for samarbeid og vennskap, og mange likheter når det gjelder hvordan vi har organisert samfunnene våre. 

Konkret tror vi et samarbeid kan bidra til:

 • Styrke arbeidet med utvikling av oppstartsmiljøene gjennom erfaringsdeling, introduksjon av nye konsepter og etablering av nordiske arenaer. Vi kan bidra til utveksling av kompetanse, og tilgang til et nordisk marked.
 • Øke synlighet og oppmerksomhet fra nasjonale og internasjonale investormiljøer. Bidra til at nasjonale investorer bygger nordisk kompetanse og kontaktnett. Invitere internasjonale investorer til felles arrangementer.
 • Legge til rette for faglig samarbeid mellom ulike deler av innovasjonsøkosystemene, inkludert forskersamarbeid.
 • Bidra til at nasjonale virkemidler kan utvikle nordiske mandater, slik at for eks Innovasjon Norge kan støttegrenseoverskridende initiativer mot Danmark og Sverige, og vice verca.

I tillegg har vi helt sikkert mye å lære av hverandre når det gjelder hvordan vi organiserer arbeidet vårt og bidrar til at nyskapende ideer kan utvikles til konkrete produkter og tjenester. 

Vilka är era främsta styrkor som ni tar med er i detta samarbete?

– Oslo Science City samler flere store og ledende forsknings- og innovasjonsinstitusjoner blant sine medlemmer, og ligger i et område med betydelige muligheter for å bygge attraktive næringslokaler for bedrifter som ønsker å etablere seg i tett kontakt med disse forskningsmiljøene. 

Konkret gir vi tilgang til:

 • Nordens største sykehus - Oslo Universitetessykehus
 • Universitetet i Oslo med 30.000 studenter 
 • 2200 forskere innen Klima, energi og miljø
 • Et av Europas mest avanserte sentre for Livsvitenskap
 • En rekke ledende forskningsinstitutter, herunder SINTEF, TØI, NGI, m fl
 • Sentrale investorer som Ferd og OPF

Vi har et bredere faglig virkeområde enn innovasjonsdistriktene i Stockholm og København, det gir oss mulighet til å koble sammen sterke fagmiljøer innen for eksempel digitaliserings- og helseforskning for å styrke kunnskapen og innovasjonsmulighetene innen bruk av kunstig intelligens i helsevesenet. 

www.oslosciencecity.no >>