Du är här

Nationella forskare ska hjälpa svenska forskare till nya framsteg

Nya proteiner involverade i nya biologiska processer identifieras numer i allt större grad genom storskalig screening av siRNA eller shRNA bibliotek. Dessa screens har tidigare varit förunnade ett fåtal forskare med tillgång till robotiserade screening faciliteter främst i USA.

Nu finns detta också brett tillgängligt för svenska akademiska forskare till ytterst låga kostnader. På SciLifeLab Stockholm finns en nystartad facilitet, öppen för alla, för siRNA screening. Detta ger en unik möjlighet för svenska forskare att kunna tävla med de bästa laboratorier i världen och mycket snabbare identifiera nya proteiner involverade i de biologisk processer som intresserar forskaren eller identifiera nya målproteiner för medicinska tillämpningar.

Förutom storskalig screening för att identifiera proteiner finns nu också en ny service för storskalig screening av kemiska bibliotek. Upprinningen till denna satsning är en stor donation från Biovitrum av apparatur för läkemedelskemi, där förutsättningen varit att tillgängliggöra kemisk screening på en nationell nivå. Vetenskapsrådet har valt att storsatsa på denna infrastruktur och som nu finns tillgänglig på Karolinska, i Uppsala och i Umeå (se www.cbcs.se).

Tillsammans hoppas vi att dessa faciliteter ska hjälpa svenska forskare att translatera sin forskning till nya medicinska framsteg, vilket förhoppningsvis kan vända den negativa trend vi sett inom biotech branschen under senare år.