Du är här

NCC:s Torsplan blir huvudkontor för ny myndighet

NCC:s handels- och kontorsfastighet Torsplan får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som hyresgäst. Inflyttningen är av strategisk betydelse för Hagastaden som life science-område. Med IVO:s hyresavtal har NCC Property Development hyrt ut 84 procent av totalytan.

I januari 2014 flyttar myndigheten in i fastigheten Torsplan där man hyr 7 439 kvadratmeter kontorsyta. Nu återstår endast 3 800 kvadratmeter kontorsyta samt 1 285 kvadratmeter handelsyta av totalt 30 000 kvadratmeter, vilket innebär att 84 procent av Torsplans yta nu är uthyrd.

– Hyresavtalet med IVO är viktigt inte bara för Torsplan. Myndighetens närvaro kommer även att stärka klustret Stockholm-Life i Hagastaden som ett världsledande område inom vård- och hälsovetenskap med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna i spetsen, säger Fredrik Hemborg, regionchef NCC Property Development.

Torsplan är en av de första fastigheterna som blir klar i den nya stadsdelen Hagastaden, mellan Norra Stationsgatan och Karolinska Sjukhuset. Hagastaden utvecklas till en helt ny stadsdel med en blandning av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och avancerad vård. Därför är det naturligt att Inspektionen för vård och omsorg väljer att ha sitt huvudkontor här.

– Vi upplever ett fortsatt stort intresse för Torsplan och vi känner oss trygga med att fastigheten är fullt uthyrd vid årsskiftet, säger Fredrik Hemborg.

Torsplan blir en GreenBuilding-fastighet och kommer att miljöklassas i nivån Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning.

Inspektionen för vård och omsorg är en ny myndighet som tar över Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Mer information här.