Du är här

Nordic Connected Health Star Track

Nordic Connected Health Star Track är en nordisk kraftsamling kring startups som kan skapa framtidens lösningar för bättre hälsa, hälso- och sjukvård. Vi fick chansen att ställa några frågor till Marianne Larsson, projektledare för initiativet. 

Hej Marianne, du är projektledare för Nordic Connected Health Star Track, berätta vad det är!
 
Nordic Connected Health Star Track är en nordisk kraftsamling kring startups som kan skapa framtidens lösningar för bättre hälsa och hälso- och sjukvård. Cirka 50 startups med stor potential ingår i communityn just nu – träffas regelbundet, utbyter erfarenheter och får tillgång till relevanta internationella nätverk och experter som kan bidra till deras tillväxt och framgång.
 
Det som hänt på andra områden tack vare internet, smarta mobiler osv (t ex Spotify, Uber, Airbnb) i kombination med sensorer och ny kunskap som genereras, kommer förändra tillgången till hjälp och kvalitén på hjälp vid hälsoproblem, i grunden.
 
Människor som idag har konstanta magproblem kommer att få veta vad just de behöver ändra i sin kost för att må bättre, oavsett var de bor i världen. Människor med kroniska sjukdomar kommer att få än bättre individuellt anpassad medicinering och må bättre än idag. Hjärtinfarkter och stroke kommer att förebyggas och hanteras tidigare och snabbare. Allt via appar i mobilen och med hjälp av t ex aktivitetsband eller kanske ”plåster” som samlar dina vitala data. Bakomliggande är databehandling som använder ständigt uppdaterad och ny kunskap från hela världen.
 
Många, runt om i världen, står i startgroparna. Och många har goda förutsättningar. Det fina är att vi i Norden har all kunskap och alla resurser som behövs för att entreprenörer ska kunna bygga dessa nya lösningar. Det handlar bland annat om kombination av mobil teknologi, sensorer, big data och artificiell intelligens samt användarvänlig design. All sådan kompetens har vi samlad på ett sätt som saknar motstycke i världen, enligt många experter jag möter internationellt. Samtidigt genererar entreprenörerna nya jobb och skatteintäkter som kan försörja vår välfärd – vård, skola och omsorg.
 
Om vi i Norden skulle ta 1 % av den globala marknaden skulle vi se cirka tiotusen nya jobb 2020.
 
Du brinner för tillväxt genom innovation – varför?
 
Årligen genereras cirka 350 000 nya jobb. Samtidigt som vi förlorar runt 260 000. Totalt ökar antalet jobb årligen alltså med mindre än 100 000. Dessa jobb skapas i de snabbast växande företagen, som alla är innovativa, entreprenörsledda och internationellt framgångsrika. Precis som våra gamla flaggskepp en gång var.
 
Vi behöver alltså se betydligt fler entreprenörer lyckas bygga internationellt framgångsrika innovativa företag. De måste vara snabbare än sina konkurrenter i Silicon Valley och andra starka regioner med liknande förmågor men som har stor hemmamarknad, riskvilligt kapital och alla nödvändiga kompetenser runt husknuten.
 
Vad krävs för att Sverige ska bli ett föregångsland inom innovation?
 
Sverige är redan ett föregångsland inom innovation i vissa avseenden – vi är kunniga och duktiga på att lösa problem. Stockholm lyser som technod internationellt nu. Men Sverige är ett litet land och vi har svårt att nå ut och konkurrera internationellt där de stora behoven av våra lösningar finns, och därmed få jobben och inkomsterna till oss. Det som krävs är att vi kan konkurrera med dem som har bättre förutsättningar i övrigt – stor hemmamarknad, positiv attityd till försäljning, entreprenörskap och människor som vågar försöka och misslyckas, riskvilligt kapital osv. Silicon Valley är kanske det tydligaste exempel men det finns många fler.
 
Internationellt, var ligger man i framkant när det gäller tillväxt genom innovation? Och hur har de gjort för att lyckas?
 
Det är svårt att säga eftersom att just det inte mäts. Idag mäts antal patent per capita och liknande. Europa har möjligen börjat mäta antal snabbväxare och intäkter från nya varor och tjänster nu, eller är det på gång. Jag brukar fråga när jag är i olika länder, och får alltid samma svar – en av tio lyckas. I Silicon Valley lyckas de stort, och anställer sina lokala konkurrenter. I Norden lyckas också runt en av tio, men sällan lika stort.
 
I USA fokuserade Obama snabbt på offentliga investeringar för att öka tillväxten genom innovation i samband med den förra krisen. Det skapade många nya jobb som han nu berättar om.
 
Digital hälsa – healthtech – är en framtidsekonomi, hur skulle du önska att landstingen arbetar med att ta in produkter och lösningar inom digital hälsa?
 
Ur tillväxtsynpunkt är landsting och regioner viktiga första kunder. Utan kunder på hemmaplan är det ofta svårt att övertyga utomlands. För att det offentliga ska kunna använda sin köpkraft till innovation måste man förändra sitt sätt att upphandla. Det finns många goda exempel i Storbritannien och flera även i Skåne. Säkert fler i landet men vi har bara börjat.
 
Säg att varje kommun, landsting, region och kommun skulle lägga 1 % av sin omsättning på att köpa saker som ännu inte finns, men som skulle lösa ett stort problem och skapa väsentligt större värde. Lösningar som t ex förbättrar hälsan för kroniker och minskar behovet att söka akut vård. För Region Skåne, som omsätter närmare 40 miljarder kronor, skulle 1% insats handla om cirka 400 miljoner kronor. En klart intressant kund! Men, kunden måste då agera gränsöverskridande, från en budget som spänner över primärvård, sjukvård, kommunal hemtjänst osv. Sådana budgetar saknas idag. Det är exempelvis en utmaning för hemsjukvården att öka sina kostnader, om än tillfälligt, för besparingar i sjukvården. Men för medborgarna är det viktigt att det görs.
 
Du arbetar på Innovation Skåne – vad gör ni där för att stärka entreprenörerna?
 
Innovation Skåne erbjuder professionell affärsrådgivning i alla branscher till entreprenörer, innovatörer, forskare och andra med goda idéer och ambitionen att bygga starka, internationella företag. Hos oss får du också ta del av ett stort och relevant nätverk av kunder, investerare, rekryterare, forskare kluster och inkubatorer. Och kanske framförallt – andra entreprenörer och innovatörer som du kan utbyta erfarenheter och tips med på våra föredrag och nätverkande events.
 
I Nordic Connected Health Star Track lanserar vi i september t ex ett 40-tal nordiska startups på en internationell konferens, Health 2.0, i Silicon Valley. Vi har jobbat ett par år med att samla nordiska startups inom connected health med stor potential och att stödja entreprenörerna. Exempelvis erbjuder vi regelbundna möten där de bland annat hittar synergier med varandra, får tekniskt hjälp och kanaler ut på marknaden av mobil- och medtechindustrin, stöd i att navigera i regulatoriska och legala frågor, kontakter via våra partners runt om i Norden till potentiella kunder här och utomlands, testmiljöer osv. Tillsammans blir de också starkare internationellt - på Health 2.0 blir de mer synliga och attraherar fler intressenter än vad var och en kanske hade mäktat med själv.
Marianne Larsson
Projektledare Nordic Connected Health Star Track