Du är här

Nordic Innovation House hjälper nordiska startups på den amerikanska marknaden

Anne Lidgard arbetar på Vinnova och är stationerad på Nordic Innovation House i Palo Alto, Kalifornien. Nordic Innovation House hjälper nordiska startups som vill etablera sig i USA.Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Anne.

Hej Anne, vad är det ni gör på Nordic Innovation House?
Vi hjälper bland annat nordiska startups att dra nytta av de rika ekosystemet här i Silicon Valley rent praktiskt genom att hjälpa till med kontakter och nätverk. Vi ordnar också workshops och seminarier i syfte att sprida kunskap och insikter om innovation, entreprenörskap och Silicon Valley. Vi har över 2000 besökare varje år.

Satsningen finansieras bland annat av Nordiska Ministerrådet, vilka mål har de med verksamheten? 
Målet är att öka möjligheterna för nordiska startups att växa och bli konkurrenskraftiga på internationella marknader. 

Vad erbjuder Nordic Innovation House företagen?
Vi erbjuder acceleratorprogrammen TINC och REACH, arbetsplatser vid tillfälliga besök och "soft-landing" vid nyetablering i USA. Vi ger tillgång till värdeskapande kontakter och anordnar nätverksevent. Vi gör också särskilda insatser i samband med större mässor och konferenser.

Ni gjorde en nordisk satsning på konferensen Health 2.0 - vad är intrycken därifrån och hur har återkopplingen varit från de bolag som deltog i den nordiska delegationen varit?
Intrycken var många, men i korthet kan man säga att IT-systemen överlag som presenterades har ganska låg UX-standard, så det finns en hel del att göra där. I Norden är vi generellt bra på det. Många amerikanska startups adresserar egenheter och komplexitet som är unika för den amerikanska marknaden. Att samla data och dra värde ur (till exempel med AI och Deep Learning) kommer att vara viktigt. Deltagarna var överlag mycket nöjda med arrangemanget, de hade fått många nya kontakter och värdefull feedback. Man uppskattade också möjligheterna att interagera inom gruppen.

Sista men inte minst, vad har du för tips till svenska entreprenörer som vill nå den amerikanska marknaden?
Ta ett Skype-samtal med oss på Nordic Innovation House, eller kom hit och se till att träffa ett stort antal potentiella kunder. Identifiera vilka era främsta konkurrenter är i USA, och varför ni kommer lyckas bättre än dem. Anställ inte en lokal säljare som lovar guld och gröna skogar innan ni är övertygade om att ni får fotfäste. 

Anne Lidgard, Director Silicon Valley & San Francisco
Anne Lidgard
Director Silicon Valley & San Francisco