Du är här

Nordisk investerar- och partneringkonferens i New York, 30 nov-1 dec

Hampus Nilzén arbetar som Senior Investment Advisor med fokus på Healthcare & Life Science för Business Sweden i New York. Då Hampus var på besök i Stockholm fick vi tillfälle att fråga honom om vad som är på gång.

Du är involverad i en ny partneringkonferens som anordnas i New York, kan du berätta mer?
 
- Det stämmer, Nordic-American Life Science Conference är en investerar- och partneringkonferens som äger rum den 30 november - 1 december i New York. Mötet organiseras av Business Sweden, DNB healthcare banking och NASDAQ i partnerskap med de nordiska länderna samt andra partners och sponsorer, bl a HealthCap, SwedenBIO, Invest in Skåne, Business Region Göteborg och Invest Stockholm.
 
Varför ska bolagen delta? 
 
- Den 1 december är ett utmärkt tillfälle att träffa investerare och external innovation scouts från industrin i ett möte som exklusivt fokuserar på Norden. De investerare och industri som deltar är handplockade eftersom de är intresserade av att träffa bolag och projekt från Sverige och de andra nordiska länderna. Dagen innehåller företagspresentationer, one-on-one-möten och paneldiskussioner.
 
Dagen innan, den 30 november, är en Pre-Conference Workshop för de nordiska bolagen där experter, investerare och industrin kör workshops och paneler på teman som att ta in riskkapital i USA, IPO, partnering i USA, hur du når ut till investerare, hur du värderar ditt företag samt FDA, reimbursement och pricing. Denna dag är mycket viktig del av konferensen för att förbereda bolagen och bygga kompetens kring partnering och kapitalanskaffning i USA.
 
Vilken typ av bolag riktar det sig till? 
 
- Pharma/biotech, Diagnostik, Medtech och Digital Health – bolag som ska ta in kapital, letar efter utvecklingssamarbeten eller ska licensiera ut ett projekt. Vi vill särskilt presentera svenska bolag som har en tydlig USA-strategi, kanske ska ta in en andra runda pengar eller har ett kapitalbehov på >30 MSEK.  Det är dock avgörande att börja bygga sitt nätverk i tid i USA. Därför är alla svenska bolag välkomna för att etablera kontakter och bygga sin kompetens kring kapitalanskaffning och partnering i USA.
 
 
 
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.
Hampus Nilzén
Senior Investment Advisor