Du är här

Nordisk monter på BIO i Boston

I början av juni gick årets BIO av stapeln, denna gång i Boston. Carl Morath från Business Sweden och Ylva Hultman från Invest Stockholm fanns på plats. Vi ställde ett par korta frågor till dem om mötet. 

Carl, berätta om hur Business Sweden ser på BIO och de möjligheter konferensen erbjuder.

BIO är lite unikt då ”alla” är där. Närvaro och deltagande i partneringen ger möjligheten att träffa företag och kontakter som är öppna just för kontakter för att försöka främja affärer. Ju bättre förberedelser, desto bättre resultat och desto fler och bättre möten.

Sverige fanns representerat i en monter, vad var syftet med det?

Norden hade en monter som Business Sweden delfinansierade. Syftet var att skapa en nordisk samlingspunkt och det lyckades väl. Vi kunde även ha partneringmöten och ad hoc-möten i montern.

2019 landar BIO i Philadelphia – kommer du vara där?

Vi kommer att närvara i partnering och med en nordisk monter även i Philly nästa år.

 

 

 

Ylva, Invest Stockholm var också på BIO i Boston – berätta vad ni gjorde där.

Vi var där för att träffa utländska investerare. Vi träffade pharmabolag, VC:s och presumptiva bolag som skulle kunna etablera sig i Stockholm-Uppsalaregionen. Några möten var återkoppling från tidigare företagsmöten, alltså big pharma som vi redan har en dialog med, medan andra var nya kontakter.

Hur viktig är BIO som plattform för arbetet med investeringar till Stockholm-Uppsalaregionen?

Det är en viktig plattform för oss eftersom det är viktigt för de bolag som vill expandera till USA att träffa amerikanska investerare. Lika viktigt är att de amerikanska investerarna får träffa svenska bolag, de måste ha en nära affärsrelation för att investeringar ska ske. Det är också viktigt för oss att hitta nya målgrupper bland investerare, så som exempelvis medelstora bolag.  

2019 landar BIO i Philadelphia – kommer du vara där?

Det är lite osäkert i dagsläget. Det som talar för att delta också nästa år är initiativet att marknadsföra Norden med en gemensam monter, det tyckte jag var mycket bra!


Nästa år återvänder BIO till Philadelphia, Pennsylvania den 3-6 juni, 2019.