Du är här

Ny plattform på SciLifeLab ger stöd till läkemedelsutveckling

Nu lanserar SciLifeLab en ny nationell läkemedelsplattform Drug Discovery and Development Platform (DDD) som ska erbjuda forskare stöd i utvecklingen av nya behandlingar.

Forskare runtom i Sverige ska kunna ansöka om hjälp att utveckla sina idéer och att hitta substanser som sedan kan utvecklas till läkemedelskandidater. Drug Discovery and Development Platform kommer att drivas från SciLifeLab i Stockholm och Uppsala.

Plattformen är ett resultat av regeringens strategi att på ett nationellt plan stimulera den medicinska forskningen genom att ge stöd i de tidiga faserna i läkemedelsutvecklingen.

SciLifeLab kommer nu att rekrytera forskare med expertis inom läkemedelsutveckling för den nya plattformen.

Läs en kort intervju på engelska med Per Arvidsson som leder plattformen på SciLifeLab i Stockholm.