Du är här

Ny rapport om core faciliteter i Stockholm och Uppsala

2006 samlade Stockholms Science City core faciliteter från regionen på plattformen Tools of Science. 2019 beslutade Stiftelsen att lägga ned plattformen och de core faciliteter som fanns listade erbjöds att delta i en översiktsrapport.

Syftet var att sammanställa och publicera exempel på core faciliteter inom life science från Stockholm-Uppsala regionen. Rapporten samlar 40 core faciliteter och visar på en stor bredd i vad som erbjuds i allt från tidig forskning till kliniska tillämpningar.

En core facilitet är en forskningsinfrastruktur som erbjuder andra forskare och företag tillgång till instrument, teknologi, service och expertkunskap. 

Rapporten hittar du här >>