Nya digitala hälso- och välfärdstjänster tack vare innovationshub

Health Data Sweden (HDS) är en europeisk digital innovationshub, EDIH, som hjälper små och medelstora företag och offentlig sektor att digitalisera inom hälsodata. Med halva tiden kvar på det treåriga EU-finansierade projektet, är det i full gång. Frida Lindberg från KTH leder det operativa arbetet som Hub Manager.

Foto av Frida Lindberg
Frida Lindberg, KTH

Varför behövs Health Data Sweden?

– HDS är en gemensam ansats av 18 parter i Sverige för att driva digitalisering och användandet av hälsodata, både i Sverige och i Europa, och därigenom bidra till en bättre hälsa för individen. HDS tillhandahåller stöd och tjänster för att främja innovation, där de samlade erfarenheterna blir en viktig vägvisare för Sverige.

Kan du ge exempel på vad företag och offentlig sektor kan få hjälp med genom Health Data Sweden?

– Vi brukar med en enkel mening beskriva att Health Data Sweden erbjuder tjänster som möjliggör för företag att, i samverkan med offentlig sektor, utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster som nyttjar hälsodata.

– Stödet som vi erbjuder bygger på kompetens och lång erfarenhet från våra parter. HDS har en nationell konstellation där alla parter är etablerade aktörer i sina regionala ekosystem. I det här projektet får vi möjlighet att samverka, utveckla och erbjuda stöd i en bredare kontext. 

– Ett exempel är de kompetenspaneler som vi erbjuder där ett företag får möjlighet i tidig fas att få feedback på sin produkt eller lösning från en expertpanel. Vi erbjuder också skräddarsydd coaching, metodstöd, utbildnings- och seminarieserier inom t.ex. innovationsupphandling, AI och cybersäkerhet.

Vad har Health Data Sweden uppnått hittills under projektets gång?

– Flera saker. Vi har dels främjat innovation genom att vi levererat ett stort antal tjänster till både SME:s och offentlig sektor. Sen har vi gemensamt designat ett antal nya tjänster och verktyg som antingen testas mot målgrupp nu eller kommer erbjudas inom kort. Det handlar om allt mellan att öka sin investerbarhet, till stöd för evidensgenerering och att vi tar fram en legal verktygslåda.

– Det finns även ytterligare värden så som att vi kan samordna regionala initiativ vilket gör oss starkare i EU-sammanhang. Parterna ser Health Data Sweden som en förändringskraft nationellt men även som en gemensam port till Europa, där det här projektet kopplar upp sig mot ett stort nätverk av andra innovationshubbar runt om i Europa. 

Finansieringen från EU är slut om 18 månader, vad kommer hända då tror du?

– Redan från start har EU-kommissionen varit tydliga i ambitionen att EDIHarna är en långsiktig satsning, där en stor del av de första tre åren handlar om uppbyggnad och etablering. Likaså arbetar även vi inom HDS med en långsiktig målsättning. Men oavsett längd är det viktigt för oss att ta tillvara på erfarenhet från projektet för att kunna belysa viktiga steg på nationell nivå och även lyfta viktiga strategiska initiativ för Sverige. 

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden?  

– Favoritstället är såklart i Wenner-Grens Center hos Stockholm Science City.

 

Till Health Data Swedens hemsida >>