Nytt forskningsprojekt i kampen mot bukspottkörtelcancer

I januari 2023 startade PANCAID-projektet – ett nytt kapitel i kampen mot bukspottkörtelcancer. Detta internationella, tvärvetenskapliga forskningskonsortium samlar expertis från onkologi, molekylärbiologi, bioinformatik och klinisk forskning, vilket ger ett brett perspektiv och stor expertis.

Målet med PANCAID är att möjliggöra tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och förbättra behandlingen, vilket gör att liv kan räddas. PANCAID står för (PANcreatic CAncer Initial Detection via liquid biopsy). Matthias Löhr är klinisk koordinator av PANCAID, samt professor i gastroenterologi och hepatologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

– I projektet ska vi undersöka om det är möjligt att identifiera viktiga biomarkörer genom ett enkelt blodprov. Om det är det, kan det i framtiden bli möjligt att förutse risk för bukspottkörtelcancer eller att upptäcka cancer i ett tidigt stadium, redan innan den är synlig på röntgen, berättar Matthias Löhr.

Projektet ska pågå i fem år, vad ska ni ha åstadkommit under denna tid?

– Vi ska åstadkomma en markör (eller en panel) som kan upptäcka tidig pankreascancer eller förstadier i blodet (“liquid biopsy”) som vi därefter kan testa i en prospektiv studie.

Projektet använder en omfattande panel av flytande biopsidiagnostik, vilket innebär att man analyserar genetiska mutationer, cirkulerande tumörceller och andra biomarkörer i blodprover. Genom detta tillvägagångssätt finns potential att revolutionera de nuvarande metoderna för diagnos av bukspottkörtelcancer, som ofta förekommer i senare skeden av sjukdomen. 

16 partners + 1 associerad partner från åtta länder har fått finansiering för projektet i fem år.

Vilka utmaningar finns med ett så stort projekt med många partners från flera länder?

– Utmaningen är koordination, framför allt att analysera prover på olika sätt och bestämma vilken metod som är bäst när det gäller att hitta tidig pankreascancer.

Schema som visar PANCAIDS arbetsflöder

Förkortningar i bilden:

  • PDAC: bukspottkörtelcancer 
  • IPMN: Intraduktal papillär mucinös neoplasi
  • MRD: minimal residual disease