Du är här

Open Lab

”Vi tränas ju ofta att tänka på ett sätt och komma med förslag på lösningar som präglas av den miljö vi är en del av. På OpenLab ser vi det som en styrka att olika kunskapsområden och kompetenser jobbar tillsammans. Det blir oftast bättre förslag när olika perspektiv bryts mot varandra och det föder också nytänkande” – Ivar Björkman, Open Lab.

För Open Lab är det viktigt att idéerna och lösningarna kommer till användning och att resultatet löser ett problem för användaren.

Open Lab är resultatet av ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm, Stockholm stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen. De har gått samman för att bidra till utmaningarna som Stockholm står inför nu när staden växer i snabb takt. Ivar Björkman på Open Lab berättar att de insåg behovet av att få ett tydligt samarbete mellan akademin och regionens offentliga aktörer för att tillsammans arbeta med frågeställningar som berör stockholmaren.

I dagsläget pågår den intensiva slutspurten av en pilotkurs för studenterna. Resultaten kommer att visas den 4-7 juni på Valhallavägen 79 (öppet mellan kl 13-16).

Ivar Björkman tar upp två aktuella utmaningar som studenterna arbetat med. Ett handlar om äldreomsorgen där de identifierar vilka behov som finns när vi blir äldre för exempelvis de som vill bo kvar hemma längre. Det andra handlar om att hitta rätt i vården. Vad kan göras tydligare för medborgaren, och hur gör vi så att vi går till vårdcentralen istället för att söka oss till akutsjukhusen? Hur bygger vi relationer med vården när vi större delen av våra liv inte har behov av den?

Även om Open Lab är en liten organisation arbetas det på bred front för att rekrytera studenter inför kommande kurser, och siktet är inställt på att Open Lab inom tre-fyra år ska vara en av de mest nyskapande transdisciplinära miljöerna i Europa som attraherar motiverade studenter och forskare från olika delar av världen.

Parter i Open Lab är Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH och Södertörns högskola.

Läs mer om open lab