Du är här

Pfizer technology innovation challenge: Förbättrad vård för mBC-patienter

Pfizer Oncology har lanserat en innovationstävling - Advancing Care for Patients Living with mBC. Initiativet är det första i sitt slag och har lanserats av det globala bröstcancer-teamet som kommer att dela ut USD 250 000 i pris till nya och relevanta teknologi-baserade läsningar som syftar till att stödja och stärka patienter med metastaserande bröstcancer (mBC).

Specifikt uppmuntrar Pfizer organisationer, utvecklare, entreprenörer, designers och innovatörer att utveckla tekniska lösningar som ger patienter:
  • En intuitiv, anpassningsbar skräddarsydd vårdlösning som förbättrar vården och sjukdomshanteringen för patienter somlever med mBC och som syftar till patientens välbefinnande genom hela vårdkedjan
  • Lösningar för att stötta mBC-patienter i sitt dagliga liv och berika deras liv
  • Lösningar för att hjälpa patienter med mBC att stöjda varandra

Deadline: 2 december 2016