Pfizer väljer Hagastaden

Pfizer flyttar sitt svenska huvudkontor till Life City i början av 2023. Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige, berättar både vad det betyder för Pfizer att flytta in till en så stark life science-miljö, och vad det innebär för andra bolag inom branschen i Hagastaden.

Hagastaden i Stockholm är en unik plats för forskning och företagande inom life science tack vare en hög koncentration av företag, sjukvårdsaktörer och universitet i en central stadsmiljö.

Ni flyttar ert kontor till Hagastaden, vad fick er att välja just Hagastaden?

Foto av Malin Parkler
Malin Parkler, VD
för Pfizer i Sverige.

– Det är strategiskt helt rätt plats för vårt nya huvudkontor. Det handlar både om att erbjuda våra medarbetare en attraktiv arbetsplats och att vara närmare några av våra samarbetspartners och kunder rent fysiskt.  Detta kommer att förenkla och möjliggöra samarbeten med delar av akademin, hälso- och sjukvården, teknikföretag och andra partners. Kommunikationen är bättre till Hagastaden, vilket underlättar för möten med aktörer från olika delar av landet. I de nya lokalerna ser vi också att vi kan anordna både interna möten och externa evenemang på internationell nivå.

Vad är betydelsen för Pfizer att flytta in till en stark life science-miljö med närhet till Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet?

– Flytten till området har ett stort värde för Pfizer. Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är väletablerade institutioner i världsklass och life science-klustret runt dem växer kraftigt med både privata och offentliga investeringar som skapar ett av de mest intressanta life science-klustret i världen. Genom att etablera oss här blir vi en integrerad del i det svenska ekosystemet som skapar framtidens hälso- och sjukvård, för hela landet.

Vad tror du, kommer de ca 130 life science-bolag som redan befinner sig i Hagastaden ha nytta av att en så stark aktör som Pfizer flyttar till deras närhet? Varför?

– Pandemin har accelererat och fördjupat samarbeten mellan läkemedelsföretag, mindre biotech-företag, teknikföretag, akademi, hälso- och sjukvård och myndigheter. Vi vill att denna positiva trend ska fortsätta och  ser fram emot att tillsammans bygga ett effektivt ekosystem som fortsätter att prioritera forskning för att bidra till att patienter får tillgång till nya effektiva behandlingar snabbare.