PMCK skapar förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård: Inspelning

Precisionsmedicin är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård. Den 20 september hade Stockholm Science City, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ett panelsamtal om detta.

Vilka aktörer behöver samarbeta för att utveckla precisionsmedicin och hur ser hälso- och sjukvårdens behov av olika lösningar ut?

Vilka knutar behöver lösas på vägen för att dra full nytta av satsningarna i Stockholm och Sverige?

Hur kan du som forskar på universitet eller tar fram nya produkter på företag bidra till att utveckla precisionsmedicin?

I panelen:

  • Peter Löwenhielm, Business Coach vid KI Innovations AB.
  • Anna Martling, ordförande för Task Force Precisionsmedicin, dekan och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare, Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Anna Wedell, Föreståndare för PMCK, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset
  • Nasim Farrokhnia, Hälso- och sjukvårdschef Västeuropa på Microsoft

Panelisterna 20 sep