Du är här

Öppenhet - en nyckelroll för Stockholm i många avseenden

Anna Lundgren arbetar på Stockholms läns landsting. Hon är också doktorand på KTH där hon forskare om öppenhet i storstadsområden. Anna har gedigen erfarenhet från att arbeta i processer med flera intressenter inom regional planering och internationell benchmarking.

Anna Lundgren
Stockholms läns landsting och doktorand på KTH