Du är här

Precision Medicine - The Swedish Industry Guide 2018

SwedenBIO, den nationella branschorganisationen för Life Science industrin i Sverige, har under våren lanserat rapporten Precision Medicine – the Swedish Industry Guide 2018. Här berättar Sara Gunnerås, Director EU Support Office på SwedenBIO, om arbetet med rapporten.

Ni har under lång tid årligen sammanställt status för svenska företags kliniska projekt. Under 2017 utökades detta till att även inkludera pre-kliniska projekt, byter ni nu inriktning med denna rapport?
Pipelinerapporten är fortsatt viktig och vi kommer sammanställa den på liknande sätt framöver, men nu siktar vi på något länge tidsintervall. Det ger oss möjlighet att däremellan lyfta fram fler spännande områden och först ut är precision medicine. Syftet kommer även fortsatt vara att ge synlighet och öka kännedom om företagen och deras projekt och därmed visa på innovationskraften bland svenska life science-företag. Vi vänder oss fortsatt till både en nationell och internationell läsarkrets, med huvudfokus på läsare från branschen, investerare men även beslutsfattare inom det offentliga.

Vad har varit utmaningarna i ert arbete?
Det var många utmaningar men detta gjorde också projektet extra intressant och lärorikt. Till att börja med tog det sin tid att landa i en relevant beskrivning av precision medicine. Det är mycket skrivet om detta och alla verkar ha sin idé om vad det är. Min tolkning av detta är att det är ett hett område, många vill äga och vara med och definiera. Vi diskuterade frågan med Arthur D Little och bjöd in dem att formulera begreppet i rapporten. Sedan valde vi att i rapporten öppna upp och titta bredare – vi pratar där om precision medicine-landskapet. Det händer så mycket, fältet utvecklas hela tiden. Vi ser det som en styrka att i rapporten visa på att det finns innovation, kunnighet och engagemang över hela landskapet – alla vill åt samma håll, vassare diagnostik och beslutstöd för behandling.

Hur har ni gått tillväga för att identifiera företagen i rapporten?
Vi har ett stort nationellt nätverk vilket var ovärderligt för att hitta företag och få dem att få upp ögonen för projektet. Jag tänker främst på våra samarbetsorganisationer ex. business regioner, science parks, inkubatorer och alla människorna som jobbar där. Inbjudan att delta spreds i olika nyhetsbrev som bland annat SwedenBIOs nationella nyhetsbrev men även mer regionalt via Stockholm Science City. Vi har också sökt igenom databaser, deltagarlistor från konferenser etc för att hitta företag. Men vi är ödmjuka inför att våra kanaler kanske inte räckte till att nå alla som borde fått en inbjudan. Vi räknar med att göra en uppdatering framöver, så företag som inte kom med i denna första omgång och vill vara med får gärna höra av sig.

Vilka slutsatser kommer ni fram till i rapporten, var det något som överraskade er?
I rapporten presenteras 76 företag. Tillsammans har de ca 230 projekt och/eller produkter. Vi ser en stark koppling till universiteten, tre av fyra är en spin-off. Stockholm-Uppsala är den största regionen, en riktig hot spot med 47 procent av de kartlagda företagen. Många av bolagen är starkt datadrivna och det innebär att de söker och anställer IT-kompetens så som bioinformatiker och mjukvaruutvecklare.

Det som överraskade var den höga synlighets- och aktivitetsgraden. Flera av företagen har lyckats få EUs prestigefyllda och kommersialiseringsnära SME Instrument och flera av företagen syns på ”heta listor”. De deltar i pitchtävlingar, både nationellt och internationellt. Många har redan produkter på marknaden men är fortsatt innovativa och utvecklar nya. Jag tycker man kan säga att det riktigt bubblar i denna del av branschen!

Vad är nästa steg i ert arbete kring precision medicine?
Efter lanseringen på Sjukvårdens forskningsdag i mars parallellt med lansering på BIO Europe Spring i Amsterdam, skickades rapporten till politiker och andra beslutsfattare. Nu i juni kommer en artikel om rapporten i den amerikanska affärstidningen Life Science Leaders. Men framför allt visas den nu upp på olika internationella affärsmöten.

Rapporten presenterades nyligen på BIO Korea och den kommer även presenteras på BIO US i Boston i juni. Det är tack vare vårt samarbete med Business Sweden och business regionerna (Invest Stockholm, Business Region Göteborg och Invest in Skåne) som jobbar så aktivt med den, vilket bidrar till att vi får så bred spridning på rapporten. Med hjälp av dem blir rapporten ett värdefullt verktyg för att marknadsföra life science i Sverige internationellt. På SwedenBIOs möte Nordic Life Science Days som arrangeras i Stockholm den 10-12 september kommer vi ha en speciell session på temat precision medicine – där kommer rapporten också synas.

Ladda ned rapporten Precision Medicine – the Swedish Industry Guide 2018

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Sara Gunnerås på sara.gunneras@swedenbio.se eller träffa henne på NLSDays 2018.

Sara Gunnerås
Director EU Support Office, SwedenBIO