Du är här

Proteinforskning - ett styrkeområde inom svensk life science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår 320 miljoner kronor till ett forskningscenter för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research. Tillsammans med finansiering från med Uppsala universitet, KTH, Chalmers och AstraZeneca omfattar satsningen totalt 510 miljoner kronor under perioden 2016-2023. Det är investeringar som definitivt placerar proteinforskningen i Sverige i världseliten.

För AstraZenecas och företagets globala del för forskning och utveckling kring proteinläkemedel - Medimmune - handlar det om ett treårigt samarbetsavtal med Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR). Målet är att utveckla nya teknologier för produktion av biologiska läkemedel och att identifier nya målmolekyler som kan användas för behanding av sjukdomar. Mer specifikt är det proteiner i sekretomet, alltså de som utsöndras av celler, eller som sitter på cellernas yta och alltså är exponerade för miljön utanför cellen som kommer att undersökas.