"Årets upplaga fokuserar stort på internationella jämförelser"

En kartläggning av Sveriges samlade läkemedelsutveckling som bedrivs av bolag med huvudkontor i Sverige. Det är SwedenBIO:s nyutkomna rapport Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report 2023. Maja Neiman, Science Relations Manager, berättar mer.  

Vad hittar man i den? 

– Den målar upp en mycket detaljerad bild av dessa 159 bolag och deras samlade 506 läkemedelsprojekt, från discovery-fas till klinisk fas 3. Men rapporten målar även en bredare bild av life science-ekosystemet i Sverige: en stark, innovationsdriven samling av huvudsakligen ganska små bolag, stöttade av servicebolag och kringstrukturer, med en internationell konkurrenskraft som överstiger det förväntade, givet förutsättningarna, berättar Maja Neiman. 

Praktiskt innehåller rapporten statistiköversikter, redaktionella artiklar och fördjupningar, samt digitala listor på de ingående 159 bolagen och deras 506 projekt.  

Vilka är förändringarna sedan förra utgåvan? 

– Årets upplaga fokuserar stort på internationella jämförelser. För första gången har vi en internationell intelligence-aktör som partner, och med hjälp av deras databas har vi kunnat göra många jämförelser mot andra europeiska länder och internationella storbolag, säger hon.  

En annan nyhet är att SwedenBIO distribuerar bolags- och projektlista i digitalt format så att vem som helst kan sortera, filtrera och summera datat på eget sätt och dra egna slutsatser.  

Vem borde läsa den? 

– Målgruppen för rapporten är mycket bred och inkluderar internationella investerare, life science-branschen i Sverige och såklart beslutsfattare inom både politik, näringsliv och akademi. Syftet är att rapporten skall vara ett underlag för faktabaserad utveckling av branschen samt främja Sveriges position inom läkemedelsutveckling, säger Maja Neiman. 

Vad är värdet med att ta fram denna rapport? 

– Faktabaserade beslutsunderlag är av ofantlig vikt, och vi vet att många aktörer faktiskt använder informationen i rapporten för olika slags beslut. För bolagen är det viktigt att veta hur konkurrensen och förutsättningar för samarbeten och affärer ser ut. För politiker och andra aktörer som jobbar för att främja branschen är det avgörande att lägga insatser och utveckling där det verkligen behövs. Och för investerare hoppas vi att rapporten blir som ett dignande smörgåsbord av potential, säger hon. 

Berätta mer om det jämförande analyserna med andra länder. 

– Det är temat för årets upplaga. Inledningsvis har Citeline skrivit en översiktsartikel som ställer Sverige i relation till andra europeiska länder med slutsatsen: ”Sweden punches above weight”. Senare i rapporten återkommer vi till jämförelser med fyra internationella storbolag: Pfizer, Novartis, Roche och AstraZeneca. Vi kan se att de svenska bolagen tillsammans har ett likvärdigt antal läkemedelskandidater som ett av dessa storbolag, trots att de svenska bolagen bara har en bråkdel av antalet anställda. Vi ser också att dessa internationella bolag, plus Sverige, har onkologi som största terapiområde, men att det skiljer sig vilket terapiområde som tar andra plats, där Sverige är mycket starkt inom neurologi.  

Länk till Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report 2023: swedenbio.se/reports >>