"Roligast att jobba med samhällsviktiga frågor”

I mars började Johan Färnstrand som vd på Lif. Tidigare har han jobbat på Aleris, Region Gävleborg och Uppsala kommun bland annat. Han ser fram emot att arbeta vidare med att utveckla svensk hälso- och sjukvård, med ett nytt perspektiv. 

Vad är roligast med att jobba på Lif?

Foto av Johan FärnstrandJohan Färnstrand. 

– Att arbeta med samhällsviktiga frågor såsom patientnära frågor i tillgång till jämlik vård, tillgång till senaste läkemedlen samt att vara med och bidra till att göra det svenska systemet bättre, i många perspektiv. Från patient och sjukvårdspersonal, forskning och utveckling, till att arbeta med frågor som rör Sverige som life science-land och vår förmåga att attrahera företag och arbetstillfällen.

Av dina erfarenheter, vad har Lif mest nytta av?     

– Jag har med mig systemförståelsen för kommunal, regional och privat vård/sjukvård. Det har jag stor nytta av, samtidigt som jag är nyfiken vilket jag har stor nytta av då det är mycket nytt att lära. 

Vilka anser du vara den svenska life science-branschens…    

… största styrkor?   

– En tradition av att ha tillgång till välutbildade människor, ett innovativt land samt ett gott samarbetsklimat mellan akademi, region samt näringsliv. 

… största utmaningar?     

– Att vi relativt andra länder tappar konkurrenskraft i Europa och Sverige. Detta då vi har svårt att enas/besluta om lösningar för att stödja konkurrenskraften. 

Hur var konferensen ”Life Sciences – the Era of Personalized Medicine” som regeringen höll den 26-27 juni?

– Konferensen samlade väldigt många duktiga människor, i paneler, breakout sessions och i rundabordsamtal. Det är tydligt att utvecklingen går väldigt fort och att Sverige har många element som talar för oss (bra akademi, sjukvård samt industri) men att vi tillsammans behöver hitta nya former för samarbete för att bibehålla en bra position. I annat fall blir vi omsprungna av andra nationer.

– Vi behöver också se över vissa förutsättningar såsom standarder för data och tillgängliggöra den. Även mer jordnära saker som hur man kan underlätta arbetstillståndsprocessen - både för att attrahera utländsk spetskompetens men även behålla kompetens från andra länder som gjort sin utbildning eller disputerat i Sverige och som vill arbeta här.

Vad ser du fram emot i Almedalen?  

– Lärandet och att få vara med att diskutera nationellt viktiga frågor. Tror att ackumulerad kompetens kan bidra till att lösa de mest komplexa utmaningarna.

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden?  

– Svårt att peka ut någon favorit men man har skapat en miljö som samlar företag, region samt akademi vilket är väldigt spännande inför framtiden! 

Länk till Lifs webbsida >>

Länk till den inspelning av konferensen ”Life Sciences – the Era of Personalized Medicine” >>