”Roligt att se de direkta resultaten av mitt arbete”

Sedan några månader är Peter Hovstadius ny Chief Medical Officer på XNK Therapeutics, där han ansvarar för att leda den medicinska utvecklingen av bolagets produkter. XNK verkar inom bioteknik och utvecklar cellterapier (ATMP) med hjälp av naturliga mördarceller (NK-celler) för cancerbehandling. 

Tillsammans med sitt kliniska och regulatoriska team planerar han kliniska studier, säkerställer att produkterna uppfyller de medicinska och regulatoriska kraven, samarbetar med läkare och experter, samt ger medicinsk support till andra avdelningar. Han är även involverad i att etablera nya samarbeten externt. 

Vad är roligast på XNK Therapeutics?   

– Att arbeta på ett litet biotech-bolag innebär att jag är en del av en snabbt rörlig och dynamisk organisation där jag får vara involverad i hela kedjan från prekliniska försök till patient. Jag får möjlighet att ta på mig roller och ansvar som sträcker sig bortom mina ursprungliga arbetsuppgifter och jag får chansen att lära mig nya metoder och processer. Dessutom får jag se de direkta resultaten av mitt arbete, och jag känner att jag verkligen bidrar till företagets framgång, säger Peter Hovstadius. 

En liten organisation gör det lätt att ha en överblick över hela organisationen och förstå för hur allt hänger ihop, tycker han. De anpassar sig också snabbt till nya omständigheter och är mer flexibla än större organisationer. 

– Dessutom får jag möjlighet att arbeta tätt tillsammans med mina kollegor och det är enkelt att ha en direkt kommunikation med alla delar av företaget, säger han. 

Peter Hovstadius har arbetat inom läkemedelsindustrin i cirka 20 år och var innan dess verksam på Uppsala universitet som kursansvarig för CDD kursen (klinisk läkemedelsutveckling). 

Av dina erfarenheter, vad har XNK mest nytta av?  

– I mina tidigare roller har jag fått praktisk erfarenhet av vad som skapar förutsättningar för framgångsrika strategier inom läkemedelsutveckling – och vilka fallgropar det kan finnas, vilket är många. Dessa erfarenheter, tillsammans med ledarerfarenheter och ett stort intresse för presentationsteknik, upplever jag är till stor nytta i min roll på XNK, säger Peter Hovstadius.

XNK använder en unik patenterad teknologi för att utöka antalet NK-celler från patientens eget blod och modifiera dessa celler för att bli mer effektiva i att attackera tumörceller. 

Vad särskiljer XNK från andra bolag som arbetar med cancer?  

– Det finns ett växande antal företag inom ATMP området i Sverige, och det är fantastiskt roligt. XNK särskiljer sig på det sättet att vi har en egen produktionsanläggning, vi har våra lokaler mittemellan Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. Vi har också lyckats rekrytera några av de absolut bästa och mest kompetenta medarbetarna inom ATMP, säger han.

Sverige har en lång historia inom forskning och utveckling av NK-celler, vilket har gett upphov till en stark kompetens och expertis på området inom landet.  

Hur påverkar denna bakgrund ert arbete? 

– NK-cellerna upptäcktes på Karolinska Institutet i mitten på 70-talet av professor Rolf Kiessling, som även namngav cellen. Detta faktum utgör en stor fördel för oss eftersom det byggts upp en välutvecklad infrastruktur och nätverk av forskare och företag som verkar området. Kunskapen kring NK-celler hos kliniskt verksamma läkare är också troligtvis större här än i andra länder, vilket gynnar oss i vårt kliniska utvecklingsprogram, säger han. 

Peter Hovstadius förklarar att denna starka tradition och kompetens även leder till att det finns ett ökat intresse och stöd från både regeringen och allmänheten för forskning och utveckling inom området. Detta ger dem en bra möjlighet att få tillgång till resurser och finansiering för att driva sin verksamhet framåt. 

– Det kan också bidra till att vi har lättare att locka till oss kvalificerad personal, vilket ofta en svårighet inom ATMP. Vi har även lättare att få samarbetspartners från andra länder, vilket kan stärka vår position och öka vår konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Peter Hovstadius. 

Vad har ni på gång under året?   

– Alldeles nyligen fick vi vår egen produktionsanläggning GMP-certifierad, vilket innebär att vi kan utöka antalet studier – både preklinisk och kliniskt. Vi genomför just nu en klinisk fas II studie på multipelt myelom med vår NK-cellprodukt, evencaleucel, i samarbete med KI och Sanofi. Dessutom har vi flera projekt i preklinisk fas där vi planerar fas I studier inom både hematologiska och solida tumörer, berättar han. 

Peter Hovstadius jobbade tidigare på KI Innovations och är fortfarande fristående konsult där. 

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden? 

– Högst upp i hotellet Blique by Nobis hittar man en fantastisk takrestaurang, Arc. De har riktigt god mat med asiatiska influenser och milsvid utsikt över takåsarna. Dock lite dyrt, så man får spara ett besök där till speciella tillfällen, avslutar Peter Hovstadius. 

 

Länk till XNK Therapeutics >>

Länk till KI Innovations >> 

Länk till restaurang Arc på Blique by Nobis >>

 

Text: Christina Jägare