Så stärker MedTechLabs life science-branschen

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum som ska bidra till att öka patienters överlevnad och förbättra deras livskvalitet samt andra viktiga medicinska utmaningar inom hälso- och sjukvården. Fokus ligger på cancer, stroke och andra stora folksjukdomar. 

Den långsiktiga satsningen MedTechLabs, som startade 2018, drivs gemensamt av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm. MedTechLabs ligger i BioClinicum med direkt anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset, så patienter och vårdpersonal kan ta sig till dem på några minuter. MedTechLabs har ett stort fokus på klinisk validering och verifiering, vilket stärker life science-branschen. Liz Adamsson, verkställande föreståndare sedan i april, berättar mer: 

– Att få tillstånd kliniska studier är ofta en stor utmaning, men med vårt arbetssätt där en läkare medverkar i projektet är ingången till detta ofta redan klar, förklarar Liz Adamsson. 

Vad är det unika med MedTechLabs? 

– Det är tre saker som för mig tydligt sticker ut:

  1. Vi har tvärvetenskapliga forskarpar från KTH, KI och sjukhuset, projekt som ska nå klinisk prövning/studier inom fem år och prototyper som valideras kliniskt.  
  2. Det delade ledarskapet för centrumet. Niclas Roxhed är vetenskaplig föreståndare som borgar för en mycket hög vetenskaplig kvalitet och kreativ kultur internt, medan jag som verkställande föreståndare har hand om den löpande verksamheten och att vi håller den strategiska kursen.  
  3. Jag vill också lyfta det entreprenörskap som präglar centrumet, där flertalet av forskarna startat ett eller flera företag inom sina områden, med nya arbetstillfällen och produkter på marknaden som resultat.  

Vad har MedTechLabs på gång nu? 

– Högaktuellt just nu är arbetet med utvärderingskommittén för MedTechLabs-utlysningen, som stängde den 11 juni, och jag ser verkligen fram emot att vara med på den resan.  Vi håller också på att förbereda för vår populära, hybrida strokekurs i oktober, där vi redan nu har fått in så pass många anmälningar att vi behöver se över möjligheterna till fler tillfällen. Det är roligt att kursen är så uppskattad och får så höga betyg av de som har gått den. Sen pågår spännande kliniska valideringar i vårt CT-lab av den prototyp som står där, vilket vi hoppas kunna berätta mer om efter sommaren. 

Vad är roligast med jobbet? 

– Roligast och kanske framförallt mest inspirerande är det faktum att samhällsnyttan från MedTechLabs är så påtaglig, jag tror inte jag varit i ett sammanhang där den är så tydlig och det känns fantastiskt. Just nu ser jag mest fram mot att få lära känna, följa och stötta både de befintliga och kommande forskarparen och deras projekt.   

Vad ser du som den största utmaningen? 

– Jag vet inte ännu om det är en utmaning, men det är viktigt att vi säkerställer den långsiktiga stabila finansieringen. Det är fantastiskt att Regionen och politikerna tillsammans med universiteten valt att göra den här satsningen. Men om vi ska fortsatta skapa förutsättningar för vetenskapliga genombrott inom medtech med ökad patientnytta, är det oerhört viktigt att de finansiella resurserna finns kvar över tid. 

Vad jobbade du med tidigare? 

– Nu närmast kommer jag från Research Support office på KTH och jag har fortsatt kvar en fot där. Så jag delar min tid mellan KTH och MedTechLabs. Allmänt är mitt uppdrag på KTH att verka för samverkan med det omgivande samhället så att KTH:s forskning och utbildning stärks ännu mer. Bland annat arbetar jag med KTH:s strategiska partnerskap, där globala företag och offentlig sektor samarbetar för att lösa de riktigt stora samhällsutmaningarna.    

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden?  

– Det är faktiskt forskarhuset BioClinicum, där vi har kontor på plan 4. Det är där vi har CT-labbet och våra kollegor på centrumen CIR och KERIC, som båda har medicinsk bildteknik som specialitet. Hela miljön är så state-of-the art att man baxnar när man förstår vilka som jobbar här och med vilken teknik. 

 

Till MedTechLabs webbsida >>