Du är här

Samarbeten resulterade i temadagen "Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter"

Arbetet bakom temadagen den 4 juni "Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter" är frukten av ett flertal samarbeten, med ett gemensamt mål -  att med spridandet av regulatorisk kunskap stötta att fler svenska innovationer når hela vägen till marknad.

I maj 2018 kom Björn Ursing på SwedenBio förbi – Hanna, jag har sett ett behov jag vill bolla med dig. Björn beskrev att han ofta såg mindre bolag och entreprenörer inom medicinteknik som inte tidigt nog tar med marknadsstrategi och regulatorisk strategi i sina utvecklingsplaner. Vi diskuterade att nu med nya regelverken MDR/IVDR på ingång så blir det ökade krav på kliniska prövningsdata för fler produkter. Gör man det rätt så har man verkligen chansen att nå hela vägen till såväl europeisk som global marknad. Och vi vill ju att svenska innovationer ska nå hela vägen till marknad och patienter, nu och i framtiden efter MDR/IVDR!

Jag bollade frågan vidare med mina vänner styrelseledamöterna i Apotekarsocietetens sektion för Medicinteknik. De högg direkt, de såg samma sak - ett behov att öka kunskap inte bara hos entreprenörerna men också hos de affärsstödjare, inkubatorer, konsulter och investerare som stöttar entreprenörer och mindre bolag. Har man inte tidigt i utvecklingen beaktat de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter och inte strategiskt planerat kring kraven kan det verkligen ställa till det för det lilla bolaget, med stora kostnader och förseningar och i värsta fall utebliven produkt på marknaden.

Detta initiativ insåg jag också kopplade väldigt fint till det precis startade samarbetet mellan UIC (Uppsala Innovation Center) och oss på Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten - att tillhandahålla s.k. "tidig nyckelkunskap" till life science start-up-bolag i Sverige.

Fler aktörer kom med och i februari 2019 ringde jag sen runt till de talare och inspirerande start-up-bolag vi ville knyta till oss - gensvaret var enormt. Ofta blev jag avbruten mitt i en mening då personen på andra sidan telefontråden sa ”Jag är med, ser samma behov hos bolagen jag möter och har tänkt på det här länge!” Så arbetet att knyta talare och paneldeltagare till temadagen var spikat redan på någon vecka. Likaså var tillströmningen av utställare som vill möta den här målgruppen stor.

Resultatet av det där första korta samtalet med Björn blev alltså startskottet på ett späckat program för temadagen den 4 juni 2019, ”Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter”. Framtagen av aktörer som alla brinner för att stötta medicinteknisk innovation i Sverige. Vi på Läkemedelsakademin är nu jättestolta att få leverera detta tillsammans med SwedenBIO, Apotekarsocietetens sektion för Medicinteknik, Swedish Medtech, UIC, Sting och Plastforum.

Vår vision är helt enkelt att fler planerar i ett tidigt skede och förstår hur det nya regulatoriska landskapet påverkar strategierna. Och slutligen att fler svenska innovationer når hela vägen till svensk, europeisk och global marknad. Med den ödmjuka visionen tackar jag för ordet - ni hittar mig och oss på sedvanliga sociala medier och hemsidor!

PS. Som ni förstår är detta ett upprop, känner ni en entreprenör eller investerare eller någon annan som är kopplad till start-up-bolag inom medicinteknik, skicka dem till temadagen.

Hanna Rickberg
Utbildningschef & Utbildningsledare Medicinteknik och Kliniska Studier Läkemedelsakademin