Du är här

Samverkan i Asien gynnar hälsosystemen... och kan inspirera Sverige

Med en världsbefolkning som närmar sig 7 miljarder människor där allt fler får en högre levnadsstandard och där befolkningen åldras i hög fart krävs en flexibilitet och en förmåga att ta vara på ny kunskap och innovationer för kunna erbjuda en bättre sjukvård till en lägre kostnad.

Entreprenörer i världens tillväxtländer har i många fall redan etablerat väl fungerande lösningar som skulle kunna replikeras och anpassas för att förbättra nationella hälsosystem. Inte sällan har lösningarna växt fram i resurssnåla sammanhang där ”lean production”

inte varit ett verktyg utan ett måste.

För att integrera den kunskap som utvecklats i länder som Indien, Singapore och Kina gäller det att omvärdera våra perspektiv på lärande och framförallt vem det är som ska lära ut. Samtidigt måste vi skapa ett system som tillåter att innovativa lösningar inom IT, mobil teknologi och diagnostik snabbare och säkrare kan implementeras – såväl i västvärlden som i tillväxtekonomierna.

För ett starkare framtida hälsosystem krävs att intressenter från universitet, privata sektorn och staten samverkar för kunskapsöverföring och innovation. Stockholm Life innebär ett viktigt steg för Sverige mot stärkandet av landets konkurrenskraft i utformningen av framtidens globala hälsosystem.