Du är här

Science & SciLifeLabs pris för unga forskare

Vi gratulerar Daniel G. Streicker som är 2013 års vinnare av Science & SciLifeLabs pris för unga forskare. Daniel Streicker har fokuserat på frågan: Hur samverkar ekologi och evolution för att virus tar sig in i nya värdarter?

I sitt tvärvetenskapliga arbete har Daniel analyserat fladdermöss och letat efter mönster i hur virus överförs och när virusen ger upphov till sjukdom. Rabies hos fladdermöss har visat sig vara ett förvånansvärt lätthanterlig system för att besvara några av de grundläggande frågor om hur nya virusformer uppstår och överförs, och ger möjligheter till ny kunskap som på sikt kan leda till nya metoder för att förhindra spridning av sjukdomar.

"Det här är en enormt viktig fråga eftersom vi vet att överföringen mellan arter är den vanligaste källan till sjukdomar, men det är verkligen chockerande och förvånande hur lite vi egentligen vet om hur patogener överförs mellan arter" sade Streicker i en podcast intervju.

Det nya priset är till för att stötta och uppmärksamma forskare i sin tidiga karriär. Prissumman är 25 000 USD och vinnarnas artiklar publiceras i tidskriften Science. Initativtagare är Science for Life Laboratory och tidskriften Science.

Sökanden har lämnat in en kort uppsats som bedömts med avseende på både forskningskvalitet och de sökandes förmåga att beskriva hur deras arbete bidrar till det vetenskapliga området.

The Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists