Du är här

Seminarium lyfter Sveriges styrkor inom life science

Den 2:a maj anordnade Regeringskansliet ett seminarium för att belysa Sveriges starka ställning inom life science området. Drygt 130 representanter från universitet, industri, hälso- och sjukvård, patientorganisationer och myndigheter deltog. Dessutom fanns även ambassadrepresentanter närvarande från 17 olika nationer. 

Ann Linde, EU- och handelsminister, Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister och Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning. Foto: Ulf Sirborn. 
 
Mötet syftade till att lyfta vilken bra miljö som erbjuds i Hagastaden för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som är en av de två myndigheter som måste flytta från London i och med Brexit.  
 
Karin Dahlman-Wright, rektor Karolinska Institutet, inledde med att betona vilken internationell miljö Karolinska Institutet (KI) erbjuder och vilka möjligheter som finns för EMA´s personal och deras medföljande. Nästa talare var Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman som visade att det svenska läkemedelsverket har ett gott renommé inom EU och är en viktig resurs för EMA redan idag.  
 
Under resterande dagen presenterades exempel från universiteten och hälso,- och sjukvården i Stockholm-Uppsala som visar att Sverige och regionen står sig starkt ur ett internationellt perspektiv och att det görs långsiktiga satsningar både nationellt och regionalt. Bland talarna var Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, forskare från KI, KTH och Uppsala Univeristet samt Lotta Ljungqvist, VD GE Nordics och BIOProcess Innovation Centre.  
 
Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science, summerade dagen genom olika paneldiskussioner med representanter från fyra departement. De tre ministarna Ann Linde (EU- och handelsminister), Mikael Damberg (Närings- och innovationsminister) och  Helene Hellmark Knutsson (Minister för högre utbildning och forskning) mötte representater från universiet och industri i var sin panel. Alla var överens om att Sverige erbjuder ett mycket bra alternativ för en EMA etablering med en stark ställning inom forskning och innovation tillsammans med de stora investeringar som nu görs i Sverige. Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström (minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor) avslutade dagen genom att berätta mer om den kampanj som regeringen driver för att EMA ska etableras sig i Sverige.  
 
Det är omöjligt att rymma alla Sveriges styrkor inom life science under en halv dag, men man lyckades ändå lyfta några av de goda exempel och investeringar som görs och hur de kan vara viktiga för EMA. Sedan den 8:e maj finns även en kampanjsida för Sveriges EMA kandidatur; www.ematosweden.eu där även Hagastaden specifikt pekas ut som alternativ för en EMA etablering.