Du är här

SIS startar arbete för säkra och bra hälsoappar

Från läkarmöten i mobilen och hjälp att hålla koll på blodsockret till stöd att sluta röka – i dag fullkomligt exploderar marknaden för hälsoappar. Men kan vi verkligen lita på hjälpen vi hittar via App store och Google Play? Nu startar SIS ett arbete med att ta fram specifikationer för säkerhet och kvalitet hos hälsoappar.

– Vi bedömer att det finns behov av vägledning för utveckling av hälsoappar och märker ett stort intresse från både utvecklare och myndigheter, säger Jenny Acaralp, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute, om arbetet som omfattar appens hela livscykel från planering till distribution och uppgradering.

SIS är Sveriges representant i ett europeiskt projekt med syfte att ta fram en teknisk specifikation för hälsoappar som motsvarar behoven av säkerhet och kvalitet hos vårdpersonal, patienter och allmänhet och omfattar produktens hela livscykel från utveckling och lansering till uppgraderingar.

EU-kommissionen har bland annat noterat att det finns många hälsoappar på marknaden som utvecklats utan riskbedömning eller klinisk evidens. Förutom Sverige kommer Storbritannien, Nederländerna, Finland, Tyskland och Italien delta i det delvis EU-finansierade projektet. Steg ett för projektgruppen är att inventera intresset i respektive land. Sedan tar det ungefär 18 månader att ta fram en teknisk specifikation. Som utgångspunkt för arbetet finns ett brittiskt dokument med kriterier för utveckling av hälsoappar.

Läs hela artikeln på sis.se>> 

Är ditt företag intresserad av att delta i arbetet?
Kontakta Jenny Acaralp, e-post jenny.acaralp@sis.se, telefon 08-555 52 057,
eller Lena Morgan, lena.morgan@sis.se, telefon 08-555 520 83.

För mer information om standardiseringsarbetet inom hälsoinformatik - TK 334