Du är här

Sprint Bioscience får Forska&Väx-anslag från VINNOVA

Sprint Bioscience har tilldelats finansiering från VINNOVAs program Forska&Väx för att ta fram molekyler (läkemedelskandidater) som ska bli läkemedel mot svårbehandlade cancerformer.

I det finansierade projektet är målet att motverka en process i vissa cancerceller kallad autofagi. Detta är en mekanism cellen använder för att bryta ner felaktiga eller onödiga beståndsdelar och återanvända materialet för uppbyggnad. Autofagi är en viktig överlevnadsmekanism som cancerceller använder för att undkomma cytostatikabehandling.

Inhibition av autofagi är ett mycket lovande område för nya cancerterapier där Sprint Bioscience ligger i långt framme. Målet är att med lämpliga, välkarakteriserade molekyler visa att autofagiinhibition är en framgångsrik väg för cancerbehandling.

Vi fick chansen att ställa några korta frågor till Anne-Marie Wenthzel, affärsutvecklingschef, Sprint Bioscience. Läs intervjun här.