Du är här

Stöd för internationella etableringar

Här kan du söka stöd för internationella etableringar från Nordiska projektfonden och Swedfund International. Här hittar du fler aktuella utlysningar för life science-företag.

Nordiska projektexportfonden – Stöd för etablering på utländska marknader

Fondens syfte är specifikt att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att delfinansiera förstudier, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering.

Sista ansökningsdagen: Löpande

Swedfund International – Stöd för etablering på tillväxtmarknader

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Det maximala stödbeloppet för ett projekt uppgår till totalt 750 000 svenska kronor och kan högst uppgå till 40% av de totala beräknade kostnaderna för projektet. Stödet ges i form av ett lån som skrivs av efter ett genomfört och godkänt projekt.

Sista ansökningsdagen: Löpande