Du är här

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar till Hagastaden

Nu är bygget av Eye Center of Excellence igång, där avsikten är att skapa ett centrum för spetskompetens inom ögonsjukvård, forskning och utbildning för att bidra till en stark utveckling inom området. År 2020 flyttar S:t Eriks Ögonsjukhus in i de nya lokalerna som ligger i Hagastaden. Vi har pratat med Anders Boman, VD på S:t Eriks Ögonsjukhus, om bakgrunden till flytten och varför valet föll på Hagastaden. 

Berätta lite kort om S:t Eriks Ögonsjukhus. 
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi ansvarar för den högspecialiserade ögonsjukvården inom Stockholms läns landsting och tar varje år emot cirka 200 000 patientbesök från länet, Sverige och utlandet. Vi har också en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet i samverkan med Karolinska Institutet.

I oktober var det byggstart för det nya ögonsjukhuset i Hagastaden. När kommer det att stå färdigt? 
Vi tog äntligen det första spadtaget hösten 2016. Nu pågår grundarbetena och till hösten börjar vi se att det händer saker ovan jord. Under 2020 flyttar vi in. 

Varför flyttar ögonsjukhuset? 
Sedan flera år tillbaka har det stått klart att vår nuvarande byggnad behöver en omfattande renovering. Den är inte heller lämpad för modern ögonsjukvård. Nu får vi moderna lokaler som ännu bättre integrerar forskning och utbildning till exempel. 

Varför flyttar sjukhuset just till Hagastaden? 
Visionen för Hagastaden stämmer väl överens med det vi vill skapa i form av ett Eye Center of Excellence. Vi får bättre förutsättningar för ett närmare samarbete med Karolinska Institutet och Nya Karolinska, och i de nya lokalerna finns det utrymme att skapa projekt och samarbeten på kortare och längre sikt med andra aktörer inom vård, akademi och näringsliv. 

Kommer flytten att innebära några förändringar för verksamheten? 
Vår utveckling mot att ge än mer av högspecialiserad ögonsjukvård samt mer utomläns- och utomlandsvård kommer att fortsätta. Jag räknar också med att den nya miljön kommer att vara stimulerande för våra medarbetare och underlätta för oss att rekrytera och behålla den höga kompetensen. Den som i slutändan ska vinna på detta är dock patienten. 

VD, S:t Erik Ögonsjukhus
Anders Boman
VD, S:t Erik Ögonsjukhus