Stärker sjukvården och driver utvecklingen i Europa

Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar med universitetssjukhus runt om i Europa för att utveckla och förbättra universitetssjukvården. Anna Sahlström som är Head of national and international affairs berättar mer om samarbetet.

– Karolinska Universitetssjukhuset är med i universitetssjukhusalliansen European University Hospital Alliance (EUHA). Karolinska var med och bildade EUHA 2017. Tillsammans med åtta andra ledande universitetssjukhus i Europa arbetar vi för att utveckla och förbättra universitetssjukvården. Universitetssjukhus har en unik plats i sjukvårdssystemet med ansvar för vård, forskning och utbildning och står inför egna, unika utmaningar.

På vilka sätt samverkar sjukhusen som är med i alliansen?

– Inom EUHA bygger vi nätverk för att dela erfarenheter, samt skapar oss en gemensam plattform för att kunna påverka beslutfattare, industrin och andra aktörer. Tillsammans är vi starka; vi omfattar mer än 220 000 medarbetare och har representation i 100% av alla ERN (Europeiska referensnätverk). Vi driver mer än 300 finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra organisationer och genomför tillsammans fler än 6 000 kliniska studier. Samarbetet är decentraliserat och drivs genom nätverk, arbetsgrupper och projekt. Större beslut fattas vanligtvis i Members Assembly två gånger per år, där alla nio sjukhusdirektörer är representerade.

Hur påverkar allians-samarbetet patienterna?

– Ett exempel på samarbetsområde är covid-19-pandemin. Här stöttar vi och lär av varandra, jämför strategier samt skapar forum för diskussioner inom flera olika professioner. Ett annat samarbetsområde är cell- och genterapi, där vi tillsammans vill accelerera utvecklingen och underlätta för patienter att få tillgång till nya behandlingar i framtiden. Att lära av varandra bidrar till att vi kan erbjuda den bästa vården till våra patienter.

European University Hospital Alliance startade 2017 – vad skulle du önska att samarbetet ger för resultat på fem till tio års sikt?

– Att EUHA är en inflytelserik rådgivare på europeisk nivå, genom att vi leder utvecklingen av innovativa lösningar på de viktigaste utmaningarna för europeisk sjukvård. Det handlar bland annat om att vi hittat gemensamma lösningar för utmaningarna kring sällsynta diagnoser och bidragit till bra förutsättningar för ett European Health Data Space. Det handlar också om en ökad kvalitet och hållbarhet inom vården genom att vi identifierar, utvecklar, implementerar och delar best practice med hjälp av benchmark.

Medlemmar i EUHA:

  1. Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris
  2. Barcelona Hospital Campus Vall d'Hebron, Barcelona
  3. Charité – Universitätsmedizin, Berlin
  4. Erasmus University Medical Center, Rotterdam
  5. Karolinska University Hospital, Stockholm
  6. King’s College Hospital, London
  7. San Raffaele University & Research Hospital, Milano
  8. Universitaire ziekenhuizen Leuven, Leuven
  9. Vienna General Hospital-Medical University Campus, Vienna
  10. Aarhus University Hospital (AUH), Århus

Läs mer på https://www.euhalliance.eu/