Du är här

Stockholm Akademiska Forum stärker bilden av Stockholm som akademisk destination

Stockholm Akademiska Forum, Staf, är ett samarbete mellan 18 lärosäten och Stockholms stad som bland annat arbetar för att synliggöra akademins roll och betydelse i samhället. En del i detta är att stärka bilden av Stockholm som akademisk destination och en annan är att på olika sätt stötta de internationella studenter och forskare med partners och familjer som är verksamma vid Stockholms lärosäten. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Maria Fogelström Kylberg som är verksamhetschef på Staf.
Du har varit verksamhetschef i fyra år på Staf, vad kommer du ihåg mest från den här tiden?
Alla möten med människor verksamma vid de imponerande lärosäten som finns i Stockholm. Det tacksamma arbetet att få marknadsföra akademi och kunskap som livsviktiga ingredienser för ett samhälles välstånd. Även Stockholms stads positiva attityd gentemot akademin har givit och ger energi att fortsätta och fördjupa arbetet med att profilera Stockholm som ledande akademisk plats i världen. Att Staf bjöds in som best practice till en internationell konferens i Budapest hösten 2016 var ett roligt kvitto på att det vi gör är uppskattat och rätt. En annan faktor är att jag idag är omgiven av ett team mycket kompetenta och kreativa kollegor som oftast delar mina idéer och lyckas omsätta dem i handling. Humankapital är den i särklass viktigaste ingrediensen för framgång. Jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta utveckla verksamheten och fördjupa arbetet ytterligare.
 
På vilket sätt synliggör ni att Stockholm är en attraktiv stad att studera i?
Vi marknadsför Stockholm som studentstad gentemot främst internationella, men även svenska såklart, via webbplatsen studyinstockholm.se. Sidan innehåller presentationer av våra 18 medlemslärosäten och intressanta blogginlägg från studenter som berättar om hur de upplever Stockholm på olika sätt. Vi vill också kommunicera en välkomnande känsla och ett bra exempel är vår gemensamma Stockholm Student Arrival Service som vi organiserar gemensamt kring terminsstart både höst och vår. Då får studenterna fri bussresa till centrala Stockholm och guidning inför den allra första tiden i Stockholm. För att kommunicera rätt med målgruppen undersöker vi ständigt beteenden och fakta genom aktiv omvärldsbevakning och analys. Varifrån kommer studenterna? Vad vill de studera? Varför har de valt Stockholm?
 
Vi gör oss också synliga med hjälp av Googlemarknadsföring vid lämpliga tillfällen. Till exempel i samband med ansökningsperioder eller om några av universiteten deltar i internationella sammanhang på en plats. Då ser vi till att dyka upp i sociala medier samtidigt för att förstärka bilden av det akademiska Stockholm. Vi hoppas att det bidrar till utvecklingen och kanske har vi kunnat påverka något när vi kan se att det under 2016 skedde en ökning på 12 % av internationella studenter i Stockholm jämfört med året innan. Motsvarande siffra för övriga Sverige var en ökning på 6 %.
 
Ni har tagit initiativ till Stockholm Dual Career Network, kan du berätta mer om detta?
Stockholm Dual Career Network, SDCN, är en utveckling av Stockholm Academic Network som vi drog igång 2015 och som kom till därför att vi såg ett behov av att ta hand om medföljande partners och familjer till internationella forskare som kom till Stockholm. Det är a och o att hela familjen trivs i den nya hemstaden för att rekrytering av internationell personal ska bli lyckad. I år har vi expanderat nätverket till att även omfatta företag som har samma behov; det vill säga stöd åt internationell personal som har med sig familj. Vi har olika aktiviteter för våra medlemmar som främst är inriktade på att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden i Stockholm samt att bygga upp ett nätverk med kontakter på plats. Men vi har även aktiviteter av mer social karaktär. I dagsläget har vi 350 aktiva och många har redan fått jobb. På de stora lärosätena finns ett stort antal internationella forskare men även bland många av de nyare, snabbväxande bolagen i Stockholm har man samma behov. Bland våra medlemmar har vi till exempel Sqore, Truecaller och Klarna. Vi ser också hur samarbete mellan akademi och företag får en ny dimension på detta vis. Medföljarna är i regel högutbildade med intressant bakgrund där så många som 25 % är disputerade. Medföljarna själva arbetar som volontärer och organiserar de aktiviteter de själva anser sig ha behov av vilket är spännande och det blir mindre föreläsning vilket annars lätt är hänt. I Stockholmsområdet finns också många bolag inom life science området och även andra områden som också har internationell arbetskraft och jag skulle gärna se några av dem som medlemmar i SDCN. Det går fint att kontakta oss direkt på info@sdcn.se för mer information.
 
Vad är pågång under den närmsta tiden?
Närmast har vi årsmöte och jag är glad att få välkomna vår nya medlem Beckmans Designhögskola till Stockholms Akademiska Forum! Extra roligt eftersom det innebär att Stockholms samtliga lärosäten är medlemmar i Staf.
 
Maria Fogelström Kylberg, verksamhetschef Stockholms Akademiska Forum, maria@staforum.se.
Maria har en fil. kand i Musikvetenskap och har tidigare arbetat som Managing Director för ett regionalt representationskontor i Bryssel under 11 år. Hon har också arbetat som kommunikationskonsult inom public affairs och PR-ansvarig för Stockholm Business Region.

 

Maria Fogelström Kylberg
Maria Fogelström Kylberg
Verksamhetschef Stockholms Akademiska Forum