Du är här

Stockholm - ett framgångsrikt ekosystem för innovation

Karin Ekdahl Wästberg är innovationsdirektör i Stockholms stad. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till henne om Stockholms innovationsklimat.

Hej Karin,  vilka frågor brinner du särskilt för?

Jag brinner särskilt för att utveckla vår stad och tjänsterna utifrån medborgarnas behov. Att vara nyfiken och ta reda på vad våra invånare, besökare och företag sätter värde på och försöka tillmötesgå variationen i deras olika behov är en stark drivkraft hos mig. Med hjälp av innovation försöker vi i staden att arbeta med frågor där vi inte är nöjda med de resultat som nuvarande tillvägagångssätt har lett fram till eller där vi har en vision om att nå längre, eller för all del där kris får oss att agera på nya sätt för att skapa nytta. 

Sedan är jag också en lagspelare som gärna krokar arm med andra aktörer både inom och utanför staden. Jag vill bidra till en kultur där vi hjälper varandra att lyckas med våra uppdrag.

Vad har du för visioner för Stockholm som innovations-stad?

I stadens vision för 2040 hämtar jag mycket kraft till mitt uppdrag. År 2040 är vi nära 1,3 miljoner stockholmare. Stockholm har fortsatt att växa och allt fler människor kommer vilja leva sina liv här. Fler stockholmare med olika behov ställer höga krav på att stadens gemensamma yta och resurser används klokt, effektivt och innovativt.

Stockholm påverkas även av flera andra stora samhällsutmaningar. Det förändrade klimatet är kanske den största utmaningen för framtiden. Hårdnande konkurrens i världsekonomin kräver samtidigt att vi kraftfullt arbetar för att Stockholm ska fortsätta vara världsledande inom forskning, företagande och design.

Vilka utmaningar är högst prioriterade att fokusera på för att nå nästa nivå i Stockholms innovationsarbete?

Vi behöver samarbeta mer både inom staden men också mellan staden och olika aktörer inom offentlig sektor, akademi och näringsliv. Det här samarbetet i trippel helix som det kallas, har rustat Sverige starkt under efterkrigstiden och den modellen tror jag mycket på. Under året har vi också prioriterat fram tre behovsområden där innovation är i särskilt fokus. Det handlar om frågor inom klimatområdet, mobilitet och transporter samt platsoberoende vård och omsorg.

Internationellt sätt, hur står sig Stockholm på innovationskartan?

Stockholm brukar rankas högt i index som handlar om olika perspektiv på innovation. Inom områdena innovation och digital utveckling placerar sig Stockholm bland de ledande städerna i världen. Stockholm utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona den 20 november 2019. I Global Power City Index avsnitt om Startup Environment placerar sig staden på tredje plats efter San Fransisco och Berlin.

Men det finns ju många sätt att mäta framgång, inte bara genom fina priser. Att vi har många unicorns som växer fram ur Stockholms innovationsmylla eller universitet som rankas högt i världen tycker jag också är ett gott tecken på att Stockholms myllrande ekosystem för innovation är framgångsrikt.

Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, Stockholms stad