Du är här

Stockholm Science City Foundation söker en projektledare

Stockholm Science City Foundation söker en projektledare som deltar i utvecklingen av det life science-nav som växer fram kring Hagastaden. För att nå framgång måste samverkan mellan universitet, hälso- och sjukvård samt industrin stärkas samtidigt som effektivitet, kreativitet och nytänkande är i fokus.

Arbetsuppgifter

Som projektledare inom affärsutveckling vill vi att du bidrar till att utveckla de processer och verktyg som krävs för att life science-sektorn, inklusive hälsa, i Stockholm ska stärkas och bli framgångsrik.

Fokus i ditt arbete blir att inom enheten för affärsutveckling självständigt driva pågående samarbetsprojekt i samråd med stiftelsens övriga medarbetare. I uppgifterna ingår kontinuerlig bevakning av, och ett påverkansarbete inför, kommande relevanta projektutlysningar. Enheten som helhet ansvarar för att utveckla samverkansformer och verktyg för kunskapsöverföring mellan industri, akademi och hälso- och sjukvården, samt att attrahera industriella etableringar och investeringar inom life science till Stockholm/Hagastaden.

Utbildning

Vi vill att du minst har en treårig universitets- eller högskoleutbildning.

Tidigare erfarenhet som vi ser som meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet från forskning, forskarutbildning
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet från life science-industrin och/eller hälso- och sjukvård
 • Erfarenhet från samverkansprojekt
 • Erfarenhet från sälj- och marknadsföring
 • Erfarenheter från kommunikation

Kunskaper och färdigheter vi värdesätter

 • resultat- och målinriktad
 • strukturerad (planering, prioritering, genomförande, uppföljning av åtgärder)
 • kommunikativ och samarbetsvillig

Personliga egenskaper vi värdesätter

 • drivande
 • lagspelare
 • prestigelös
 • öppen människosyn
 • lyhörd och inkännande
 • stort intresse för området vetenskap
 • målinriktad
 • självständig

Språkkunskaper

Du ska kunna uttrycka dig obehindrat både i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Heltid.

Om stiftelsen Stockholm Science City

Stockholm Science City Foundation (SSCi) har uppdraget att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom att verka för att områdena Hagastaden, Albano och Kräftriket nyttjas för forsknings- och utvecklingsverksamhet; medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras inom dessa områden; skapa förutsättningar för ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universiteten samt att stimulera och medverka till ökad samverkan mellan industrin och universiteten. För närvarande är fokus på att bidra till att Hagastaden utvecklas till ett life science-nav i världsklass. SSCi arbetar på uppdrag av de fyra universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan samt av Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting och näringslivet.

Ansökan

Skicka din ansökan via mail till filippa.kull@ssci.se senast den 28 oktober.

Kontaktperson

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Filippa Kull tel: 0708684892.