Du är här

Stockholm Science City och Kista Science City i samarbete för ökad konkurrenskraft

I år har vi tagit ett gemensamt initiativ tillsammans med vår systerorganisation Kista Science City för att stimulera talang, nyfikenhet och kreativitet i bostadsområden med stor potential att bidra till svensk konkurrenskraft. Mångfald, integration och gränsöverskridande samarbeten blir allt viktigare för utvecklingen av ny kunskap och nya lösningar som är till nytta för samhället och individer. Efterfrågan på högutbildade personer ökar och det är viktigt att höja potentialen hos alla talanger i Sverige för att utveckla vår konkurrenskraft. Fortfarande är det dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar fortsätter till högre utbildning jämfört med dem med föräldrar utan högskoleutbildning.