Du är här

Stockholm Science & Innovation School

Nu har Stockholm Science & Innovation School (SSIS) etablerat sig som en skola och vi har verkligen satt vårt märke på skolkartan i Sverige. Många är nyfikna på hur vi arbetar, hur vi lyckas med partner företag och universitet, vårt sätt att använda IT i undervisningen och att vi får detta att genomsyra undervisningen. Vi vad en kommunal gymnasieskola i rätt sammanhang kan åstadkomma mitt i Kistas högteknologiska IT-park. Det visar inte minst att elever under de två år som skolan funnits har den visat att elever från hela Storstockholm söker sig till SSIS.

Det sätt som elever och personal lyfter fram sin verksamhet, bidrar till ett engagemang och vilja till förbättring som är som genomsyrar hela skolan. SSIS har ställts inför många utmaningar som dels ny skola men kanske framförallt som en skola som där vi använder aktuell skolforskning i skolan, i undervisningen, tillsammans med eleverna och våra partners. I det arbetet vi gör så är vi ofta i framkant och ibland är vi i andras ögon över kanten, vilket visar spännvidden mellan olika skolor. Det betyder att vi ibland behöver vara extra tydliga för att visa vad vi gör och varför men för oss passar vårt arbetssätt utmärkt.
 
Det som vi gör på SSIS visar att det är praktiskt möjligt att genomföra ett större nätverkande mellan företag, utbildning och skola. Så här långt har samarbetet fungerat utmärkt och eleverna är mycket nöjda. Vi ser också att elevernas visioner ökar och de ser att det finns en större bredd och mer blir då möjligt samtidigt som de tidigt får del av de kompetenser och förhållningssätt som företagen ser som värdefulla. Experternas närvaro ger eleverna en bättre förståelse till vad som lärs ut och på vilka sätt kunskapen är viktig i arbetslivet vilket har en motivationshöjande effekt. Detta förtydligar att de kunskaper man tar till sig i skolan är betydelsefulla.
 
Skolan har utvecklats med 1-1 satsningen från pilotskola till etablerad vilket idag bland annat syns med att vi har 2/3 av vårt studiematerial digitalt och vi strävar efter att allt är tillgängligt i molnet, helt i linje med vår IT policy för vår pedagogik. I Advisory Board tas tillsammans med våra partners olika beslut som försiktigt styr skolan. Ett av de viktigare besluten var att fokusera på de kompetenser som näringslivet ser som viktiga, entreprenörskap, innovation, och ledarskap. Dessa ska alltid ”färga” det arbete som eleverna gör. 
 
Något jag funderat mycket i uppdraget att starta en ny skola har varit kring den skolkultur vi vill skapa. Hur vill vi att vår skola ska vara? Vad ska definiera vår skola? Är vi på rätt väg? Här visar sig också hur värdefullt det är med våra partner. Vi får otroligt mycket stöd och support i olika frågor, tips och idéuppslag från hela världen. Det kan vara P-Tech Schools  med IBM, förhållningsätt till studier med TCS eller forskningsprojekt om student responssystem (SRS) med DSV. 
 
Ser vi framåt så är vi redan inne i nästa läsårs planering med fokus på två nya klasser i åk1. Med flytten till NOD huset så har en stor pusselbit fallit på plats och vi kan med större trygghet fortsätta samarbeta, vara kreativa och dela med oss.
 
Patrick Vestberg
Rektor