Stockholm ska bli en ännu starkare mötesplats

Projektet ”Attraktion Stockholm” syftar till att utveckla nya vägar för att främja samverkan och attrahera fler internationella akademiska möten till Stockholm. Det är ett samverkansprojekt mellan staden, universitet och näringslivet. Visit Stockholm har tillsammans med Stadsledningskontoret drivit projektet som fått finansiering av Tillväxtverket. Vi på Stockholm Science City har deltagit i projektet för att bidra med kunskap om life science-branschen.

En handlingsplan har nu tagits fram för hur man ska samverka för att Stockholm ska bli den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. Marie Häggström är projektledare på Visit Stockholm och arbetar med att attrahera internationella akademiska möten till Stockholm. Här berättar hon mer om projektet.  

Vilka är de viktigaste förändringarna du ser inom konferenser och kongresser? 

– För internationella akademiska möten ser vi att deltagarna vill ses fysiskt – IRL – igen. Vissa delar i dessa möten går inte att ersätta vid ett digitalt genomförande, exempelvis nätverkande och utställningsdelen. Däremot tror vi det blir nödvändigt att erbjuda digitalt deltagande. Vad det gäller kortare konferenser och möten ser vi däremot en trend att många av dem även fortsättningsvis genomförs helt digitalt. Hållbarhet och ansvarsfullt resande har också blivit än mer viktigt. Många kommer kanske inte åka på lika många möten framöver, utan väljer noga ut de man verkligen kan dra nytta av och man kommer också ställa högre krav på de destinationer man åker till.

Hur kan Stockholm attrahera fler internationella akademiska möten?

– Genom en ökad förståelse för vad Internationella Akademiska möten kan bidra med kommer vi att med vår strategiska samverkan mellan stad, lärosäten och besöksnäring stärka Stockholms konkurrenskraft. Vi vill också gärna att det skapas möten som ger ringar på vattnet, både vetenskapligt och innovationsmässigt.

Vad är de viktigaste resultaten av projektet för er på Visit Stockholm?

– För Visit Stockholms del har projektet öppnat upp nya kontaktvägar som redan nu stärker vårt, dvs stadens arbete, med att attrahera möten. Projektet har gjort att fler ser potentialen i att samverka.

Vad blir nästa steg? 

– Projektets mål var att ta fram en handlingsplan för hur vi ska samverka för att Stockholm ska bli den mest attraktiva platsen i Europa för internationella akademiska möten. Handlingsplanen är nu klar så det är nu arbetet börjar. Ett strategiskt nätverk som ska driva det fortsatta arbetet håller på att etableras. Nätverket i sin tur kommer att tillsätta olika arbetsgrupper för de insatsområden som identifierats i handlingsplanen.
 

Mer om Attraktion Stockholm

Organisationer som deltagit i projektet är: Visit Stockholm, Stockholms stadsledningskontor, Stockholm Business Region, KTH, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Södertörns Högskola, Stockholm Science City, Kista Science City, Region Stockholm, Stockholmsmässan, Mötes & eventbyrån Herr Omar, Nordic Choice Hotels, Meet Again

Projektet har genomförts under 2021-2022.

Projektets resultat och vägen framåt presenterades på ett kunskapsspridnings-seminarium den 30 april 2022. Webbinariet bestod även av ett panelsamtal mellan de olika parter som deltagit i projektet.
Se webbinariet i sin helhet eller en kortare version via denna länk >

Läs mer om Visit Stockholm >

Foto från seminarium 30 marsFoto: Visit Stockholm