Stockholms Medicinska Biobank invigd

Den 15 oktober invigdes Stockholms Medicinska Biobank av Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan.

Stockholms Medicinska Biobank har startats av Stockhoms läns landsting och Karolinska Institutet. Målet är att ge forskare och industri bästa möjlighet att utnyttja informationen i de biobanker som finns i regionen i syfte att förbättra framtidens hälso- och sjukvård.Läs mer om Stockholms Medicinska Biobank >> 

Swedish