Stor uppslutning vid Hesa-Fredrik AW

Många gånger fler personer än förväntat – life science communityn i Stockholmsregionen vill verkligen nätverka och mötas över sektorsgränserna! 

I slutet av Sveriges EU-ordförandeskap ordnade SwedenBIO, Lif, Swedish Medtech och Swecare tillsammans ett mingel i Life City, Hagastaden: ”Swedish Life Science United”. Det var en viktig signal för att visa att branschföreningarna fått en ännu bättre dialog under ordförandeskapets tid. 

– Att bjuda in alla förutsättningslöst skapade ett mervärde och det blev väldigt bra, säger Jessica Martinsson, vd på SwedenBIO.  

Eftersom minglet var så välbesökt och uppskattat, startade SwedenBIO i början av hösten ett mingel med liknande upplägg: Hesa-Fredrik AW. 

Minglande gäster med Jessica Martinsson.
Frida Eriksson (SwedenBIO), Mikaela Annerling (SweCare), Britta Stenson (Business Sweden) och Jessica Martinsson (SwedenBIO).

Vad innebär Hesa-Fredrik AW?  

– Det är ett öppet möte dit alla som är verksamma inom life science i Stockholm välkomnas. Ett lätt sätt och ett bra tillfälle att möta personer från olika sektorer och på olika nivåer, säger hon. 

Hesa Fredrik ljuder varje kvartal, kl 15.00 den första måndagen i mars, juni, september och december. Det är en signal som alla känner till och som är viktig för svenska civilsamhällets funktionalitet. AW:n sker i baren på Haymarket, och det är enkelt att hålla liv i eftersom ingen behöver lägga tid på att förbereda eller så.  

– Med Hesa-Fredrik AW vill vi signalera att läkemedel och life science är lika viktigt för civilsamhället, och att det är något vi kan luta oss mot i framtiden. Och, om man får drömma, att kopplingen mellan Hesa Fredriks signal och denna AW växer sig stark, säger Jessica Martinsson.  

Minglande gäster.

Hur var känslan efter premiären den 4 september? 

– Det blev ännu bättre än förväntat! Vi hade lagt upp en post på LinkedIn, och varskott Haymarket om att kanske 35 personer skulle dyka upp. Vi var mellan 80-90 personer där! säger hon. 

Organisationer som traditionellt inte kommer på SwedenBIO:s events var där, t.ex. IKEM och Lif.  

– Att även en annan gruppering från våra medlemmar dök upp var väldigt positivt. Vi har god kontakt med ledningsfunktionen hos våra medlemmar, men nu var det många från hjärtat i verksamheterna som vi fick kontakt med, säger Jessica Martinsson. 

Hon säger att denna AW illustrerar hur de vill samla ekosystemet, genom att bjuda in alla branschaktörer och samarbeta ännu mer.  

– Vi behöver bli bättre på att formera oss och bestämma vad life science är, hur vi ska paketera det och vilka som betecknar sig som life science. T.ex. har medtech en roll även om vissa tycker att det är vid sidan om. Både medtech och pharma kommer att bli mer definierade i och med framväxten av precisionsmedicin, säger hon.  

Minglande gäster.

Vilken är din förhoppning inför kommande AW?  

– Jag hoppas att detta blir en mötesplats i Stockholmsregionen. Det blev en annan bredd och ett djup som vi annars inte ser – något nytt som vi inte brukar göra och som blev starkt. Jag hoppas också att de som jobbar på vissa myndigheter och inom vården känner att de är en del av life science och vill vara med, säger Jessica Martinsson.  

Har ni gjort något liknade tidigare?  

– Nej, inte i ett sådant här öppet format. Tidigare har allt varit mallat efter vår medlemspopulation. Nu börjar vi i Stockholm, men detta är lätt att föra över till andra delar av landet, avslutar hon. 

Minglande gäster.