Du är här

Storsatsning i Flemingsberg

Nu byggs det som aldrig förr även i Flemingsberg! Sjukhuset bygger nya operationssalar, KTH och KI bygger nya hus på totalt 45 000 kvadratmeter, Bactiguard invigde nyligen sitt nya huvudkontor, 1000 nya studentbostäder är på gång att byggas, och polisutbildningen på Södertörns högskola bygger nya träningslokaler. 

Nere vid stationen börjar den nya Flemingsbergsdalen resa sig, med attraktiva torg, boenden och kontor. I ett nästa steg kommer hela stationsområdet att byggas om anslutas till Hälsovägen, som blir en härlig esplanad bort till sjukhuset kantad av nya bostäder och affärer. Stiftelsen Flemingsberg Science har en viktig roll mitt i allt detta som en neutral och väl förankrad aktör. 
 
Bakom stiftelsen står samtliga högskolor med verksamhet i Flemingsberg, kringliggande kommuner samt landstinget. Stiftelsen har tidigare fokuserat på att få igång nya behovsbaserade affärer med hjälp av vår affärsarkitektur. Det arbetet kommer vi att förvalta i nära samarbete med våra vänner på innovationskontoren och inkubatorerna. Vårt huvudfokus de närmaste åren kommer att ligga på utvecklingen av själva campusområdet, utveckling av Flemingsbergs styrkeområden samt nya etableringar av företag och organisationer i Flemingsberg. 
 
Inför denna utmaning söker vi en projektledare med fokus på marknadskommunikation! För mer information, se vår hemsida flemingsbergscience.se.
Björn Varnestig
VD, Flemingsberg Science