Strategiskt trepartssamarbete främjar precisionsmedicin

Att patienter i Sverige snabbare ska få tillgång till skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning är målet för Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca, som nu inlett ett strategiskt trepartssamarbete. Emelie Antoni berättar mer.

Vad förväntar ni er att få ut av samarbetet?

– Samarbetet grundar sig i en stark gemensam insikt och vilja i att vi behöver samarbeta mellan akademi, sjukvård och näringsliv för att på bästa sätt kunna utveckla och implementera precisionsmedicin i svensk sjukvård så att vi möjliggör för nya, innovativa behandlingar att snabbare och mer träffsäkert nå de patienter som har störst nytta av dem. Nu börjar vi utforska behoven och starta upp projekt där vi fördjupar vårt samarbete. Det kommer handla om allt från forskning och utveckling till klinisk implementering och vård inom olika sjukdomsområden som till exempel lungcancer och njursjukdomar, förklarar Emelie Antoni, Country President Nordic & Sweden på AstraZeneca.

Vad är unikt med detta trepartssamarbete?

– Detta avtal är det första i sitt slag i Sverige. Vi hoppas kunna inspirera andra att samarbeta på liknande sätt. Hälso- och sjukvården och life science i Sverige är mitt i ett paradigmskifte med oändliga möjligheter, tack vare ny vetenskap och teknisk utveckling. Det innebär också utmaningar och det kommer att krävas starka partnerskap för att få rätt behandling till rätt patient. Förutom patientnyttan kan den här typen av samarbeten också bidra till att sätta Sverige tydligare på kartan när det gäller att attrahera investeringar inom life science, säger hon.

Kan ni berätta mer konkret hur samarbetet kommer att gå till?

– Nu när samarbetsavtalet är på plats ska vi börja utforska behoven och starta upp projekt där vi fördjupar vårt samarbete. Det kommer handla om allt från forskning och utveckling till klinisk implementering och vård inom olika sjukdomsområden som till exempel lungcancer och njursjukdomar, säger hon.

Det är gångavstånd mellan AstraZeneca, KI och Karolinska. På vilket sätt underlättar den geografiska närheten samarbetet?

– Vi tror att den geografiska närheten kommer vara positivt på många sätt, till exempel främja snabbare och mer effektiv kommunikation i de samarbeten vi har. Vi ser Hagastaden som en central mötesplats för life science, akademi och hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen och vi är nu bara några månader från att flytta till vårt nya kontor i Forskaren som ligger i hjärtat av området. I Forskaren ser vi ännu större möjligheter att kontinuerligt samarbeta kring kompetensutveckling och kunskapsutbyte som gynnar alla inblandade parter, och i slutändan även patienterna, avslutar Emelie Antoni.

 

Länk till pressmeddelandet 2024-05-06 Framtidens sjukvård tar form i ett strategiskt samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca >>