Du är här

Svensk life science på scen på BIO i San Diego

Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare inom life science, var en av talarna när seminariet "Are We Ready for Clinical Trials to go Digital?" ägde rum på BIO, världens största bioteknikkonferens, i San Diego den 19-22 juni. Seminariet berörde teman som vilka teknologiska genombrott som finns eller kommer i närtid, men även vilka barriärer som gör det svårt och vilka ändringar i det regulatoriska ramverket som behöver genomföras för att utnyttja potentialen av ny teknik på riktigt.

Under seminariet berättade Anders Lönnberg om hur svensk life science kan bidra med ny kunskap och samarbeten. På frågan om hur utvärdering av nya läkemedel kan göras effektivare och till lägre kostnad lyfte han våra svenska kvalitetsregister och det unika värdet av att koppla klinisk dokumentation till patientens personnummer som ett gott exempel. Han menade att tack vare våra register kunde utvärderingen av huruvida det fanns risk för biverkningar av HPV-vaccin slutföras redan efter 2,5 år. Utan våra register hade det kunnat dröja ytterligare tre år innan vaccinet godkändes. 

Anders Lönnberg bidrog också med ett exempel på hur ny teknologi kan förändra vården. Om ett barn föds i Sverige och misstänks ha en medfödd sjukdom gentestas denne för alla kända sådana sjukdomar. Tack vare detta kan barnet få rätt behandling direkt och kunskapen kan nyttjas under hela uppväxten och det vuxna livet. 

Förutom Anders Lönnberg deltog internationella experter från industrin under seminariet. Seminariet var mycket uppskattat och det finns önskemål om att ett motsvarande seminarium arrangeras på BIO 2018. BIO 2018 äger rum den 4-7 juni i Boston.