Du är här

Sverige, en europeisk plattform för evidens av hälsoutfall

MSD jobbar för att förbättra människors hälsa. Det gör vi genom forskning på vår tids största hälsoutmaningar. Men att ta fram nya läkemedel och vacciner räcker inte. 

Marc Gailhardou
VD, MSD Sverige