"Sverige är en bra plats för innovation"

Johan Ödmark är Senior Adviser på Swedish Incubators & Science Parks. En utmaning för dem är att fortsätta utveckla världsledande erbjudanden inom affärsutveckling och innovationssamarbeten, samtidigt som medlemmarnas lokala och regionala uppdrag växlas upp i nationella satsningar. 

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.

Vad är er roll och vad gör ni?

– SISP har tre verksamhetsområden; medlemsstöd, branschutveckling och påverkan. Medlemmarna är innovationsmiljöer som har en lokal och regional uppbyggnad. Samtidigt är det viktigt för verksamheterna att koordinera sig nationellt och lära av varandra. Det sker genom bland annat peer reviews, i vilka man mäter och utvecklar sin egen verksamhet med hjälp av branschkollegor, och erfarenhetsutbyten i vilka man kan djupdyka i specifika frågor. Det arbetssättet har hjälpt våra medlemmar väldigt mycket i den egna verksamhetsutvecklingen och det innebär också att vi kan agera som en nationellt samlad kraft.

Vad är skillnaden mellan en science park och inkubator?

– En inkubator har oftast ett uppdrag att affärsutveckla startups och scaleups, ofta i ganska nära samverkan med innovationskontoren inom lärosäten.

– En science park är mer fokuserad på befintligt näringsliv, ofta framför allt på SME:er. De skapar samverkan inom innovation och affärsutveckling mellan flera olika aktörer och involverar både lärosäten, offentlig sektor och stora och små företag. Vidare bygger man communities och infrastruktur som innovativa bolag behöver.  En allt viktigare roll är att fungera som ”spindel i nätet” både i regionala och nationella ekosystem. En science park har också en viktig roll inom inward investment, dvs att hjälpa till så att rätt sorts investeringar och etableringar landar i våra innovationsmiljöer och kan ha nytta av det lokala ekosystemet.

Hur många science parks och inkubatorer finns i Sverige?

– Jag skulle säga att det finns ca 70 inkubatorer eller science parks varav de flesta är medlemmar i SISP. Ibland härbärgerar en medlem både en science park och en inkubator.

Vilka är fokuserade bland annat på life science?

– GU Ventures och Sahlgrenska Science Park i Göteborg, Medeon i Malmö, Medicon village och SMILE i Lund, KI Innovation, Flemingsberg Science, KI Science Park och STING i Stockholm, samt Uppsala Innovation Center och Umeå Biotech Incubator är tydliga exempel. Sedan kan det så klart finnas fler som har life science i portföljen, om än inte lika utpräglat.

Vilka är de största utmaningarna för SISP?

– För SISP:s medlemmar är det att fortsätta utveckla världsledande erbjudanden inom affärsutveckling och innovationssamarbeten. Samtidigt måste medlemmarnas lokala och regionala uppdrag växlas upp i nationella satsningar. De största utmaningarna är att uppdrag och finansiering ofta är fragmenterade.

– För SISP som medlemsorganisation är det viktigaste att fortsätta leverera ett bra medlemsstöd men också verka för att medlemmarnas betydelse i både regionala och nationella innovationsekosystem blir tydligare.

Vilken roll spelar en science park eller inkubator i innovationssystemet?

– Jag talar hellre om innovationsEKOsystem. För mig är det tydligt att Sverige är en bra plats för innovation tack vare att det finns ett antal olika pusselbitar som tillsammans är gynnsamma för innovation och entreprenörskap, även om så klart mycket kan bli ännu bättre.

– Inkubatorer står framför allt för en tydlig operativ affärsutvecklande roll. Science parks är samverkansarenor som ökar den gemensamma innovationsförmågan. 

Du har valt att lämna tjänsten som vd för SISP. Vad tänker du göra nu?

– Först är det så klart en del överlämning och jag kommer fortsätta jobba för SISP i några projekt. Sen ska jag söka mig något nytt. Antigen stannar jag på något sätt i innovationsekosystemet. Men jag kan också tänka mig samhällsbyggnadssektorn och jobbar då gärna i gränslandet mellan utveckling och kommunikation. Där någonstans trivs jag.