Du är här

Sveriges första innovationstävling mot stillasittande

En av våra stora hälsoutmaningar är att vi rör oss betydligt mindre idag än för bara 100 år sedan. Därför startar Shine Competition – en ny tävling för att finna innovativa lösningar som vänder trenden. Tävlingen syftar till att uppmärksamma problemet och aktivera problemlösare från alla delar av samhället med målet att finna lösningar med potential påverka hälsan hos många.

– Fysisk aktivitet är helt enkelt en fråga om liv och död. Det är positivt att regeringen satsar mer på idrott i skolan. Men den extra timmen räcker inte långt när hela vårt samhälle utformats för en stillasittande livsstil. Det är dags att ta problemet på allvar, säger Tomas Bergenfeldt, projektledare och en av initiativtagarna till nätverket FAHS – Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen som arrangerar tävlingen.

Därför välkomnas studenter, yrkesverksamma och privatpersoner med bra och smarta lösningar på denna problematik att delta i Shine Competition! För att delta ska du eller din organisation finnas i Sverige.

Du tävlar med ditt bidrag i en eller två av följande kategorier:
  • Stadsbyggnadsinnovation för fysisk aktivitet.
    Hur kan utformningen av stadens bostäder, arbetsplatser, parker, torg, vägar etc uppmuntra till ökad fysisk aktivitet i vardagen?
  • Inkluderande innovation för fysisk aktivitet.
    Vilka lösningar kan förändra situationen för dem som ofta utesluts från möjligheter till fysisk aktivitet då de saknar rätt resurser?

Är du intresserad av att delta i tävlingen? Det anordnas en informationsträff för alla deltagare och intresserade den 15 augusti. Anmälan sker senast den 10 augusti. 

Läs mer om tävlingen, se tidsplan och anmäl dig till informationsträffen här >>