Du är här

SwedenBIO satsar för fler internationella samarbeten

När vi är ute på stora internationella konferenser får vi ofta höra att Sverige har goda förutsättningar inom life science. Vi har forskningen, vi har internationellt framstående forskningsinfrastruktur och vi har drivna bolag, ofta grundade på upptäckter som gjorts inom grundforskningen. Allt detta vet vi ju och är stolta över! Men hur gör vi för att forskningsresultaten ska nå ut i världen och bli redo att möta en världsmarknad?

SwedenBIOs nya satsning International Business Development and Promotion handlar om att synliggöra nordisk life science internationellt. Satsningen handlar om att öppna upp för internationella investeringar för att möjliggöra tillväxt för svenska bolag. Men också om att väcka internationella ”scouters” intresse för nordiska innovationer och om att attrahera utländska aktörer till Sverige och övriga nordiska länder. För att få ett nordiskt perspektiv samarbetar vi med nyckelaktörer i våra grannländer.

Det är jättekul att vi tagit steget och fått till denna satsning. Det kommer sig naturligt, många av våra life science-medlemmar är små bolag där samarbeten över gränserna är en självklarhet. Likaså närheten till akademin, nationell som internationell. I SwedenBIOs rapport ”Precision medicine – the Swedish Industry Guide 2018” som presenterades i våras ser vi till exempel att tre av fyra företag inom området kommer från akademin.

Satsningen är strategisk och långsiktig, men vi har redan nu landat i några konkreta första steg. Vi har initierat ett samarbete med amerikanska Biotechnology Innovation Organization, världens största branschorganisation för bioteknikföretag, akademiska institutioner och statliga bioteknikcentra, samt svensk-amerikanska handelskammaren (Swedish-American Chambers of Commerce of the USA). Till våren kommer vi att bjuda in till ett investerarmöte i Boston.

Tillsammans med våra grannländer kommer vi även att marknadsföra nordisk life science på de större arenorna, som världskonferensen BIO i USA och Bio Europe i Hamburg. Med dessa utåtriktade aktiviteter hoppas vi också kunna driva trafik till Nordic Life Science Days i Malmö då vi visar upp våra styrkor och företag genom vårt årligen växande partneringmöte.

Mot bakgrund av den respons som satsningen har väckt, inte minst internationellt, tycks den möta ett behov av att ytterligare synliggöra life science i Sverige på den internationella arenan.

Nicole Hanzon, Kommunikationsansvarig SwedenBIO
Nicole Hanzon
Kommunikationsansvarig SwedenBIO